Børnepasning

Borgmesteren lun på forældre-løn

Skal ungerne passes i institution eller i hjemmet - af en pædagog, en ung pige i huset eller dig selv?

SINDAL:Langt de fleste børn vinker farvel fra dagplejen eller institutionen om morgenen, men der findes også andre andre måder at få passet sit barn i Sindal Kommune. Det nyeste skud på stammen bliver - måske - et kommunalt tilskud, som gives for at passe sine egne børn. Folketinget har ved lov åbnet for netop den mulighed, og socialudvalget har allerede indstillet, at Sindal Kommune bliver blandt de kommuner, som tilbyder ordningen til forældrene, og i morgen skal sagen drøftes i økonomiudvalget. Borgmester positiv Ordningen går i hovedtræk ud på, at mor eller far kan få en månedlig check af kommunen for at blive hjemme og passe lille Peter, men en række betingelser skal være opfyldt - blandt andet må forældrene hverken have arbejdsindkomst eller modtage nogen former for overførselsindkomster, mens tilskuddet modtages. Erik Brogaard, Sindal Kommunes socialforvaltning, oplyser, at man allerede har fået et par forespørgsler fra folk, der er interesserede i at benytte ordningen, hvis politikerne altså vil tilbyde den; og det tyder noget på, at de vil gøre, omend der måske kommer gå lidt yderligere tid. - Jeg har ikke drøftet det med andre politikere endnu, men jeg har prøvet at opsamle nogen viden om ordningen, og jeg må sige, at jeg som udgangspunktpunkt er meget positiv, lyder det fra borgmester Søren Risager (V). - Jeg er ikke i tvivl om, at den bedste investering man kan gøre, er at investere tid sammen med sine børn - og det vil da være dejligt, hvis vi kunne være behjælpelige med det, tilføjer borgmesteren, som dog forudser, at ordningen skal nærstuderes yderligere. Det gælder blandt andet en nærmere kortlægning af, hvor mange børn, der i forvejen passes af en forælder, der ikke er i berøring med hverken arbejde eller overførselsindkomster. - Dem der allerede passer børnene hjemme i dag, vil sikkert gerne med i ordningen, og det er der ikke noget urimeligt i. Men økonomisk skal vi have regnet worst case ud. Så kan vi se, hvad der er til rådighed at give i tilskud, forklarer borgmesteren. En snes om året Til gengæld er det snart godnat med anden ordning, som Sindal Kommune ligeledes har haft kørende i en årrække, idet man har givet et orlovstilskud på op til 1500 kroner til forældre, som har taget forældreorlov. Tilskuddet er dog kun givet frem til barnet er fyldt et år, og med den nye lov om barsel af et års varighed, falder orlovstilskuddet samtidig væk. Omkring en snes har årligt benyttet sig af ordningen, men i øjeblikket er der kun en tilbage, som skulle ryge ud af systemet om ganske få dage. Privat pasning De alternative pasningstilbud i forhold til institution og dagpleje tæller ligeledes et tilskud til privat pasning, hvor en familie får løntilskud til at have en ung pige i huset. Den ordning praktiseres af omkring en håndfuld familier i Sindal Kommune, og kort fortalt er den skruet sådan sammen, at man indgår en økonomisk aftale med en ung pige, hvorefter kommunen giver et tilskud alt efter, hvor mange børn, det drejer sig om, og hvor gamle de er. - Der er noget i det for både forældrene og kommunen. Man kan få pasning i ydertider, som vi ikke kan tilbyde, og for kommunen er tilskuddet billigere end en institutionsplads, oplyser Erik Brogaard. Elastik Erik Brogaard påpeger, at børnehaverne rent faktisk kan være udstyret med en lille smule elastik, hvad åbningstiderne angår. Hvis der er tungvejende grunde, eksempelvis, hvis man har skifteholdsarbejde i perioder og enkelte dage kan have problemer med at hente eller bringe sine børn, kan man søge om en udvidelse af åbningstiden i ens institution - det er en ansøgning, der ligeledes skal behandles i socialudvalget, og ifølge Erik Brogaard er der i øjeblikket udstedt syv afgørelser om udvidet åbningstid på tre-fire forskellige institutioner. - Det koster 10 kroner pr. gang, oplyser Erik Brogaard.