Lokalpolitik

Borgmesteren tror på sejr i skicenter-retssag

Borgmester Erik Sørensen er tilfreds med at få bekræftet at kommunen ikke har begået fejl

FREDERIKSHAVN:- Hvis naboerne til skicentret vil anlægge sag mod kommunen, så må vi tage det med. Men jeg tror det kan være svært at bevise, at husene er faldet i værdi på grund af skibakken, og at kommunen er erstatningspligtig. Andre siger jo tværtimod, at kvarteret bliver mere attraktivt, når vi får skicentret. Borgmester Erik Sørensen understreger at han ikke er jurist og derfor ikke ved noget om erstatningsansvar eller, hvordan en eventuel retssag mod kommunen fra husejerne tæt på skibakken vil ende. Frederikshavn Kommune har netop fået bekræftet, at man intet forkert har foretaget sig i sagsforløbet hidtil. Det fremgår klart af en kendelse fra Naturklagenævnet. Naboer til skicentret havde klaget til nævnet over kommunens og amtets sagsbehandling, men Naturklagenævnet afviste klagerne. Frist til oktober - Det har hele tiden været vores opfattelse, at vi og Nordjyllands Amt gjorde som vi skulle, men det er rart at få bekræftet, at vi ikke har begået procedurefejl, siger borgmester Erik Sørensen, der nu venter på investorernes tilbagemelding. De skal give endelig besked til oktober. Klagen fra naboerne til Naturklagenævnet var delt op i to dele. En del, hvor man klagede over Nordjyllands Amt og en del, hvor man kritiserede Frederikshavn Kommune. Klage mod kommunen Klagen mod kommunen handlede dels om placeringen af skicentret i Flade Bakker bagved villakvarteret Båder Bæk og om at skicentret ikke stod beskrevet i kommuneplanerne, selvom Frederikshavn Kommue havde arbejdet med skicentret siden 1999. - Området er udstykket fornylig og klagerne mener, at have en berettiget forventning om at området bevares som naturområde og mener, at kommunen handler ud fra privatøkonomiske interesser, oplyser Naturklagenævnet i deres sagsfremstilling. Men de punkter kan Naturklagenævnet ikke tage stilling til. Det er et retligt spørgsmål. Til gengæld forholder man sig til om skicentret er fejlplaceret, da det skal ligge i kystnærhedszonen. Men kystnær beliggendhed betyder ikke,at det er ulovligt at opføre et skicenter. Det kommer an på sammenhængen. - Anlægget er placeret længst muligt fra kysten og i tilknytning til byen. Derfor er der en særlig planmæssig begrundelse, som planloven kræver, hedder det i brevet fra Naturklagenævnet. Støjmålinger Klagerne mod amtet gik blandt andet på, at støjmålingerne i VVM-redegørelsen ikke var korrekte, da de særlige forhold i området ikke var taget med. Men hertil svarer Naturklagenævnet, at beregningerne er anvendelige og foretaget af firmaet NIRAS, der er godkendt til den slags målinger, og at firmaet har fulgt Miljøstyrelsens vejledninger. - Det er givet, som anført at klagerne, at støjbelastningen kunne være beregnet anderledes, men beregningerne ses at være anvendelige som grundlag for at vurdere anlægget, skriver Naturklagenævnet. Man har også taget stilling til amtets redegørelse omkring det kunstofmateriale, som skal anvendes på løjperne. - Da kunststoffet i følge amtets redegørelse ikke indeholder farlige stoffer, er der ikke krav om en vurdering af om der vil blive afgivet farlige stoffer med spildevandet, konkluderer Naturklagenævnet. Slut med planarbejde Nævnets afgørelse kan ikke ankes og derfor betragter borgmester Erik Sørensen nu det planmæssige arbejde som afsluttet.