Lokalpolitik

Borgmesteren var inhabil

Den tidligere borgmester Knud Kristensen, der også er boligordfører for de konservative i Folketinget, er havnet i en sag om overtrædelse af forvaltningsloven.

To eksperter betegner Knud Kristensen som inhabil, da han som borgmester godkendte et stort byggeri, som han selv var murermester for.

To eksperter betegner Knud Kristensen som inhabil, da han som borgmester godkendte et stort byggeri, som han selv var murermester for.

Med sin underskrift som borgmester i Aars godkendte han et stort alment byggeri i 2006, samtidig med at han var murermester på byggeriet. Dermed godkendte han en ordre på 17 millioner kroner til sig selv. - Jeg mener, at borgmesteren er inhabil, og at det er en overtrædelse af forvaltningsloven. Det er jo en godkendelsesproces, der foregår, og han står med en entreprisesum på mange millioner kroner. Det skal han ikke selv beskæftige sig med, siger professor Steen Rønsholdt fra Københavns Universitet. Samme holdning har lektor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet. - Efter min vurdering er borgmesteren klart inhabil i denne sag, fordi han har en personlig og økonomisk interesse i sagen, siger Sten Bønsning. Knud Kristensen selv afviser al snak om inhabilitet. Han kalder det såkaldte skema B, som han skrev under på, for "en ekspeditionssag". - Vi har hverken tænkt over eller diskuteret, om man kan skrive på det eller ej. Selvfølgelig kan man skrive på det, når man er borgmester, siger Knud Kristensen. Velfærdsministeriet oplyser dog, at skema B er et vigtigt dokument i et alment byggeri. Det er her, byggeriets anskaffelsessum godkendes, og det er her, kommunen skal tage stilling til en eventuel forøgelse af prisen. I sagen fra Aars var prisstigningen tre millioner kroner, som direkte kan henføres til Knud Kristensens egen del af byggeriet. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende søndag