- Borgmesteren vil ikke lytte til sine borgere

NEDSKÆRINGER:Der må åbenbart ske noget med en, når man som lærer bliver borgmester. Evnen til at lytte til børn kan i hvert fald ikke umiddelbart overføres til voksne. Jeg var som forælder deltager i de to demonstrationer, som på fortrinlig vis var tilrettelagt af aktionsgruppen. Efter den sidste demonstration var jeg med inde i byrådssalen for at høre debatten. Jeg har aldrig før oplevet borgere i den grad blive nedgjort af borgmesteren. Lynhurtigt flyttede han behandlingen af punkterne omkring folkeskolen op foran i dagsordenen og tilføjede, at i den forbindelse ville man så tage de spørgsmål som måtte være fra borgerne. Demokrati er og har altid været, at først lytter man til hinanden - så træffer man beslutninger. Men her blev punkterne behandlet i byrådssalen og vedtaget, hvorefter borgerne fik lov til at stille deres spørgsmål. For som borgmesteren sagde, så kunne det jo være, at debatten i byrådssalen havde afklaret spørgsmålene. Jeg synes snart, det er på tide, at Mogens Gade holder sig til de faktiske tal og stopper al udenomssnak. Det er ikke en borgmester værdig at behandle sine borgere på den måde. Den megen snak om flytninger af ferieuger, som ingen rent teknisk forstår konsekvenserne af, og argumenter med, at politikerne ved deres beslutninger nu har givet sig selv tid til at lave en ordentlig drøftelse af hele skolestrukturen, må i den grad fordre et klart svar. Som formand for Socialistisk Folkeparti i Jammerbugt kommune vil jeg gerne på mine medlemmers vegne anmode Hr. Mogens Gade om klare entydige svar på følgende spørgsmål: 1. Hvor meget skal der i kroner spares på folkeskolen i 2007? 2. Hvor mange fuldtids-lærerstillinger skal der alt i alt spares - og som derved ikke bliver genbesat - i 2007? 3. Kan borgmesteren garantere, at der ikke sker besparelser på folkeskoleområdet i 2008? 4. Hvis nej, hvor mange fuldtids-lærerstillinger skal der alt i alt spares - og som derved ikke bliver genbesat i 2008? 5. Bliver skolernes ressourcer (pengesum) tildelt pr. elev eller pr. klasse i 2007? 6. Den merudgift, som skal til for at opretholde de små skoler, bliver den taget fra de store skolers ressourcer (pengesum) i 2007? 7. På hvilke områder har de af skolebestyrelserne omhyggeligt gennemarbejdede høringssvar direkte haft indflydelse på den endelige beslutning? Gundhild Bach (Rad) gjorde i øvrigt opmærksom på, at papirmængden og forretningsgangen i behandlingen af folkeskolesagerne gjorde det umuligt at nå det hele igennem inden mødet. Tirsdag var der møde i børne- og kulturudvalget. Onsdag var der møde i økonomiudvalget og torsdag var det til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen. 8. Er der i så store beslutninger tradition for, at eventuelle høringspartnere skal høres og er det sket? Aktionsgruppen gjorde sammen med lærere og forældre et flot stykke arbejde udenfor. Gundhild Bach og Erik Ingerslev (SF) fortsatte kampen indenfor og forklarede indgående om konsekvenserne, imens S var meget tavs – men de havde jo også allerede ved budgetforhandlingerne sagt ja til besparelsen på folkeskoleområdet. 9. Har Gunhild Bach og Erik Ingerslev ikke ret, når de siger, at besparelserne kunne undgås og pengene findes ved en anden prioritering? Til sidst to kommentarer. Lars Holt (V) fandt besparelserne på 3pct. ubetydelige i forhold til det samlede budget på folkeskoleområdet. Helle Andreasen (V) roste så flot initiativet om at udarbejde en velkomstfolder til nye tilflyttere. Initiativet er der absolut intet i vejen med. Jeg finder det bare beskæmmende og utroværdigt, når V, DF, T og S vil fastsætte rammerne for ordlyden: Velkommen til Jammerbugt Kommune, med en folkeskole, der ressoursetildelingsmæssigt befinder sig blandt den dårligste fjerdedel i Danmark.