Lokalpolitik

Borgmesterens kompetencer

Carl Frede Haugaards sandhed er derfor en sandhed med modifikationer.

KOMPETENCER:Jeg vil blot lige knytte følgende kommentarer til Carl Frede Haugaards læserbrev i Nordjyske den 23.12, vedrørende kompetencer i forbindelse med hvervet som borgmester. Erik Sørensen (S) havde, inden sin tiltræden som borgmester i 1998, fire år som medlem af byrådet. Så helt ukendt med det politiske arbejde var han ikke, og Carl Frede Haugaards sandhed er derfor en sandhed med modifikationer. Og med hensyn til kompetencer, var Erik Sørensen inden han blev valgt som borgmester, endvidere skattechef ved Frederikshavn Kommune. Han havde dermed indirekte stor indsigt i den kommunale forvaltning, hvilket bestemt ikke er nogen uvæsentlig kompetence i den stilling. Om den sindige og besindige vendelbo, rundet af god dansk muld i skikkelse af Lars Møller (V) er lige så kompetent som Erik Sørensen, må tiden efter den 1. januar 2010 vise. Men på ét sted har den kommende borgmester allerede vist, at hans kompetencer på ingen måde matcher Erik Sørensens. Kig blot på fordelingen af udvalgsformandsposter, bestyrelsesformandsposter m.v. Er det virkelig et godt oplæg, der signalerer samarbejde? Jeg vil nærmere kalde det egensindig grådighed. Erik Sørensen har i sine borgmesterperioder siden 2002 altid tilgodeset Venstre i konstitueringen. Men sådan er der så meget, at reflektere over, i den politiske verden!