Borgmesterens visioner?

SKOLER:Nu bliver det hedt at være socialdemokratisk byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune ¿ særligt hvis man er lokalpolitisk forankret syd for Frederikshavn by. Hvordan kan man forsvare at ville lukke tre store skoler uden at have en detaljeret plan for hvad man gør med alle de børn ? Borgmesteren har ikke styr på det økonomiske resultat ved salg af forsyningsselskaberne, som er en forudsætning for at have råd til at bygge ny skole ¿ og bygge til på Sæby-skolerne. Børnetallet falder dramatisk i Frederikshavn by og opland ifølge prognoserne ¿ men alligevel foreslår socialdemokraterne at investere hele puljen i Frederikshavn ¿ med det uundgåelige resultat, at det vil trække midler ud af den samlede drift og væk fra alle de andre skoler. Afskrivninger på så stor en investering er jo også en udgiftspost i et kommuneregnskab. I Sæby vil socialdemokraterne lukke Volstrup Skole selvom prognoserne viser, at det er her børnene er. Med andre ord lægger socialdemokraterne nu op til at ville lukke 3 skoler, uden at man præcist ved, om man har råd til følgeudgifterne - om det samlet vil medføre en fordyrelse og ikke en besparelse - og uden nogen form for forudgående kvalitetsvurdering af, om det er de rigtige skoler, man lukker. Venstre har heldigvis haft fornuft og mod til at slå bremserne i. Socialdemokraternes Brian Pedersen udviser også sund skepsis og omtanke. Paul Rode Andersen (SF), Jens Hedegaard Kristensen (U) og Ole Rørbæk (T) udviser mod og mandshjerte ved at stå fast på hensynet til de borgere, det drejer sig om, nemlig dem uden stemmeret. Men alle de andre med Erik Sørensen i spidsen fortjener bestemt ikke ros. I denne sammenhæng er det faktisk en hån mod vælgernes intelligens, når socialdemokraterne kalder det store mindretal i byrådet for ikke-visionære og modstandere af udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Næh ¿ kære Erik Sørensen ¿ det kaldes omtanke og respekt - og forståelse for, at det ikke er mursten og mindesmærker, der skaber kvalitet i folkeskolen.