Lokalpolitik

Borgmestermøde om lufthavnens fremtid

Frederikshavns ønske om udtræden af Sindal Lufthavn drøftes 17. september

SINDAL:Tirsdag 17. september er det fremtidige samarbejde omkring Sindal Lufthavn på dagsordenen, når de tre borgmestre Bent Brown, Hjørring, Knud Størup, Hirtshals og Søren Risager, Sindal mødes med den/de ledende politikere fra Frederikshavn for drøfte sidstnævntes ønske om at udtræde af ejerkredsen. - Vores holdning til ønsket er klar nok, men jeg vil være ked af at udtale mig om den før mødet, siger lufthavnsformand Søren Risager, der har fået besked om, at Frederikshavns borgmester Erik Sørensens kalender er ledig den påtænkte mødedag, men at han endnu ikke ved, hvem der møder op fra Frederikshavn. Da Frederikshavns byråd for nogle måneder siden vedtog at henvende sig til lufthavnsbestyrelsen med anmodning om at udtræde lød et af argumenterne, at når der ikke var nogen trafik fra og til lufthavnen, så var der ingen grund til fortsat at betale til driften, selv om man havde skrevet under på en uopsigelig kontrakt, der løber til år 2011. På bestyrelsesmødet forleden lå der tal på bordet, der tydeligt viser, at der er stigende aktivitet. For året 2001 kom ud med et plus på ca. 110.000 kroner i forhold til de fire kommuners driftstilskud, og en væsentlig bidragyder hertil var lufthavnens startafgifter, der steg med godt 89.000 kroner. Overskuddet er fremkommet selv om der i løbet af året blev behov for ca. 75.000 kroner til et nyt tag. - Det er glædeligt, at der er flere aktiviteter i lufthavnen, og at Business Flight Services har meget travlt. Samtidig har vi holdt igen på lønninger. Og det ser ud som om fremgangen fortsætter i år, forklarer Søren Risager. DM i præcisionsflyvning, bilræs på landingsbanen og bilafprøvning og ikke mindst sommerens rundflyvninger bidrager til den fortsatte positive udvikling i aktivitetsniveauet, som det er lykkedes for den nuværende lufthavnschef Ole Haugsted at skabe. Han oplyste i august måned til avisen, at der i første halvdel af 2002 havde været 2392 operationer på lufthavnen, hvor der i tidligere år have været omkring 3000 operationer på årsbasis. Fra overskuddet for 2001 overføres 24.000 kroner til næste regnskabsår, idet lufthavnen skal til at investere omkring 140.000 kroner i en ny skyhøjdemåler til erstatning for den gamle, der er fra lufthavnens start. Bestyrelsen lægger dog op til et uændret 2003 budget i forhold til tallene fra 2001 og uden pristalsregulering. - På mødet drøftede vi også noget omkring de ting vi har arbejdet med siden ideudvekslingsmødet i maj, og vi er enige om at arbejde videre med dem. Vi vil også sætte mere damp på aktiviteter, der relaterer til lufthavnen, oplyser lufthavnsformanden og nævner, at en erhvervsmand har tanker om at bygge en hangar mere i lufthavnen.