Lokalpolitik

Borgmestermøde om sammenlægning

Borgmestre i Aars-kredsen mødes 8. august i Løgstør

LØGSTØR:- Hvad er der af muligheder for kommunesammenlægninger i det himmerlandske efter at regeringen og Dansk Folkeparti fornylig strikkede en ny kommunestrukturreform sammen på Christiansborg? Det er det store spørgsmål når de seks borgmestre fra kommunerne i Aars-kredsen fredag 8. august mødes på rådhuset i Løgstør til morgenkaffe. Kommunerne i Aars-kredsen er Aars, Farsø, Løgstør, Nibe, Støvring og Nørager. Byrådet i Løgstør har tidligere meldt ud, at man foretrækker en løsning som inkluderer en sammenlægning med Nibe. Og den beslutning er der ikke lavet om på, fastslår borgmester Jens Lauritzen overfor NORDJYSKE Stiftstidende. Før regeringen og Dansk Folkeparti gennemtrumfede en reform udenom de øvrige partier på Christiansborg sendte Løgstør Kommune et høringssvar til Indenrigsministeriet. Heri hedder det direkte, at Løgstør foretrækker en løsning, der indeholde en sammenlægning med Nibe. Nibe er godt på vej til et giftermål med Aalborg, så hvis man skal holde sig til høringssvaret, så skal Løgstør gøre alt for at få sig koblet på den løsning. Og politikerne i Nibe er da også meget interesserede i at få Løgstør med mod Aalborg. Flere muligheder Men der er flere andre muligheder i spil for Løgstørs vedkommende. Fornylig meldte Farsøs borgmester, H.O.A. Kjeldsen, således ud i NORDJYSKE Stiftstidende, at han anser Løgstør for at være en oplagt part i et vesthimmerlandsk kommunebryllup, der også inkluderer Farsø, Aars, Nørager og Aalestrup. Kjeldsen vil også meget gerne have både Nibe og Støvring med i den løsning. På den anden side af Limfjorden sidder Fjerritslevs borgmester, Otto Kjær Larsen, og taler varmt for en løsning, der også inkluderer Løgstør. Fjerritslev har listet tre muligheder op som snart skal drøftes - nemlig en vestløsning sammen med Hanstholm, Thisted og Sydthy, en Jammerbugtløsning, der inkluderer fire kommuner langs Jammerbugten eller en sammenlæning som inkluderer de seks kommuner i Løgstør politikreds. De seks kommuner i politikredsen er Brovst, Fjerritslev, Løgstør, Nibe, Farsø og Aars. Otto Kjær Larsen lægger ikke skjul på, at han personligt er mest stemt for politikredsløsningen. Borgmester Jens Lauritzen siger, at han anser det himmerlandske borgmestermøde 8. august for at være et sonderingsmøde. Dagen før borgmestermødet har byrådet i Løgstør sit ordinære august-møde og Jens Lauritzen forventer, at der til dette møde ligger et stykke papir fra direktionen på rådhuset, hvor de forskellige muligheder for samarbejder er listet op. Den nye struktur, der træder i kraft 1. januar 2007, betyder, at kommunerne skal overtage langt flere opgaver.