Borgmesteropbakning til skole

PANDRUP:Selv om de seks bortviste elever påSaltum Centralskole startede i skole igen i mandags efter at have været hjemsendt i en uge, er der ikke sat punktum i sagen. Økonomiudvalget i Pandrup kigger i dag en redegørelse fra skolens ledelse og et brev, der er sendt fra forældrene til fem af de seks bortviste elever. På forhånd er borgmester Flemming Jansen (V) klar i sin holdning. - Hvis jeg skal bestemme, så bakker vi skolen op i, at det er upassende, at skoleelever har ølflasker i det offentlige rum, siger han. Flemming Jansen mener ikke, at kommunen kan gribe ind, men mener det må være en sag mellem skolen og forældrene. Et møde afholdt på forældrenes anmodning er forsøgt, men uden at det førte noget med sig. Derfor tyede forældrene til at skrive et brev til byrådet i Pandrup. Men der er der altså heller ingen forståelse at hente hos borgmesteren. - Jeg har den personlige holdning, at kommunen bør bakke skolens ledelse op. Skolen har ikke lagt afgørende vægt på, om eleverne har drukket øl, men på at der var tilstedeværelse af øl i skoletiden, og det kan jeg kun bakke op om. Hvis vi underkender en skoleleder, er det det samme som at sige, at vi ikke er tilfredse med lederen, det har vi ikke nogen grund til, heller ikke i den her situation, siger han. Dermed tyder det på, at forældrenes fremstilling af sagen ikke har gjort synderligt indtryk på borgmesteren. Forældrene har i et brev anfægtet den kollektive bortvisning, idet de mener, at eleverne burde havet fået lov til at forklare sig. Ifølge forældrenes forklaring var fire af eleverne blot iagttagere, mens to andre elever var ved at tømme ølflasker for indhold udenfor skolen for efterfølgende at sælge flaskerne for at få råd til cigaretter. - Det er påstand mod påstand, der kommer en lærer og observerer noget, det er umuligt at bevise, om de blot er tilstede eller har deltaget. Det er umuligt at være skole, hvis ikke skolen har autoriten, men skal forhandle om alt, siger Flemming Jansen.