Lokalpolitik

Borgmestre bakker op om vandplan

Den nye storkommune skal have regler for, at der slet ikke nybygges ovenpå truede drikkevandsområder

VENDSYSSEL:- Når det handler om vores områdes fremtid, og især når drikkevand allerede i dag er en ømfindtlig mangelvare, så skal vi ikke være "diffuse". Vi skal være klokkeklare overfor, hvad vi kan og skal i fremtiden for at sikre vores drikkevand. Ordene falder fra Hirtshals' borgmester Knud Størup (UP) ovenpå gårsdagens artikel i NORDJYSKE. Her skrev vi, at amtet snart går i gang med den store plan "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse nord for Hjørring". En plan der skal sikre et omkring 6700 hektar stort område, der i øjeblikket dækker over adskillige vandboringer, og et område der strækker sig ind over både Hjørring, Hirtshals og Sindal kommuner. Området, der går under navnet OSD3 for "Område med Særlige Drikkevandsinteresser nr. 3", er særligt truet i fremtiden. For problemet er, at vandværker i Hirtshals, Sindal, Skibsby og Mygdal indvinder store mængder vand, så amtet nu betegner området som overudnyttet. Samtidig viser nye målinger også en sårbarhed med opdagelsen af nitrat og pesticider i grundvandet. Derfor har de fire borgmestre fra de fire kommuner i den kommende nye storkommune taget netop dette område med i den senest udsendte regionplanudtalelse til amtets Regionplan 2005. I denne udtalelse har borgmestrene mulighed for at få indføjet tilføjelser i regionplanen. Og netop her kommer de fire borgmestre ind på Størups ord "diffus": - I regionplanen opfordres der med et "bør" til at disse vandarealer indgår i kommuneplanerne. Men Ny Hjørring Kommune opfordrer istedet amtet til at formulere sig med et "skal" - for det er uhyre vigtigt at beskytte grundvandsressourcerne", skriver de fire borgmestre samstemmende. - Vi SKAL sikre, at man ikke bare udstikker en deklaration til villaejere i nyudbyggede parcelhusområder om, at de ikke må bruge sprøjtegifte. Istedet skal det allerede fra starten ligge klart fra amtets side, at der slet ikke bygges nyt ovenpå truede drikkevandsområder, siger Knud Størup, der bakkes op af Hjørrings borgmester Bent Brown (S): - Uanset om det i fremtiden sker fra amtslig eller kommunal side, så skal vi sikre en omfattende kortlægning af reservoirerne af grundvand. Istedet for at udstede pesticidforbud skal vi bare lade være med at bygge på områder, hvor grundvandet er truet, siger Brown.