Retspleje

Borgmestre bekymrede over ny politi-struktur

I Hjørring og Frederikshavn frygter man for arbejdspladser til højtuddannede

NORDJYLLAND:Den omfattende rapport om fremtidens politi kalder panderyknerne frem hos borgmestrene i Hjørring og Frederikshavn. Det har længe været betragtet som indlysende, at der ville blive skåret drastisk ned på antallet af politikredse, og mange politikere i mindre politikredse har ventet i spænding. I går middag blev så det digre værk om "Fremtidens Politi - Politiets Fremtid" offentliggjort. Med den overraskelse, at der intet præciseres om, hvor fremtidens 10-12 politikredse skal befinde sig. Men klart er det, at de nuværende 54 er en saga blott. Og at Nordjylland efter al sandsynlighed kun får en enkelt stor kreds. Frederikshavns borgmester Erik Sørensen er bekymret. Dels for erhvervslivets udvikling generelt i kølvandet af en omfattende omlægning. Dels for kvaliteten af det politi, der fremover vil være i Frederikshavn. - Når man ikke længere er en selvstændig politikreds, bliver man let en filial, hvor folk kan udstationeres. Det vil være logisk, hvis de ambitiøse betjente søger de spændende og udfordrende job i Aalborg i stedet for at blive i Frederikshavn. Og så kan vi nemt ende der, at det slet ikke er spændende at være betjent hos os, men bliver nogle vagter, der skal gå i turnus. Og så forsvinder det lokale kendskab, siger borgmester Erik Sørensen. Han er også bekymret for, om anklagemyndighed og retskreds skal centraliseres sammen med politikredsene. - Det vil være et endnu større problem end det med betjentene, der skal udstationeres her. For mindre byer er meget sårbare i forhold til højtuddannet arbejdskraft som advokater. Og det vil være et stort problem, hvis Frederikshavn ikke længere er attraktiv for advokater og de job, der følger i kølvandet af den beskæftigelse, siger Erik Sørensen. Der er han helt på linje med Hjørrings borgmester Bent Brown. For ham er centraliseringen i orden, hvis det kommer til at betyde flere politi-ressourcer til opklaring af kriminalitet. Grænsen for Bent Browns accept går ved, om ledelserne i de mindre politikredse flytter med til den store centraliserede nye kreds. -Det går bare ikke. Både ledelsen og anklagefunktionen må nødvendigvis blive. Og det vil vi arbejde hårdt på at overbevise politikerne om. For det er alt for dyrt beskæftigelsesmæssigt, hvis vi mister det. Og vi kan ikke i Hjørring tåle, hvis der f.eks. kun er skødeskrivning og incasso-forretninger tilbage for advokater at beskæftige sig med her, siger Hjørrings borgmester. Han håber, den markante barbering af antallet af poltikredse betyder, at den store fælles nordjyske politikreds får sæde i Aalborg. Alt andet vil for Bent Brown at se være helt forkert. - Vi vil tage kontakt til nordjyske folketings-politikere for at påvirke dem til at sikre, at retskredsene ikke følger de nye politikredse. Altså at anklagemyndigheden bliver i Hjørring, så vi ikke mister de arbejdspladser og et af de vigtige områder, hvor vi kan tiltrække højtuddannet arbejdskraft, siger Bent Brown. Erik Sørensen siger fra Frederikshavn, at der som udgangspunkt ikke er noget galt i at ville effektivisere i den offentlige sektor for at spare penge. Men at det er den samme sang, hver gang man centraliserer, og at det er sjældent, der bliver tale om egentligt højnelse af effektiviteten. - Sådan tror jeg også, det kommer til at gå med et centraliseret politi. Der vil blive mulighed for at efterforske mere og bedre, eller nye og spændende opgaver, og det vil kræve flere resourcer til leder-kollegierne, og så forsvinder pengene dertil, spår Frederikshavns borgmester. For både Erik Sørensen og Bent Brown er det helt nødvendigt, at der både i Hjørring og Frederikshavn opretholdes en døgnbemandet politistation. Århus-borgmester Louise Gade (V), der har siddet med i visions-udvalget og er medansvarlig for rapporten, sagde ved offentliggørelsen, at hun nu opfordrer politikerne i de mindre byer, der mister deres politikreds til først at læse rapporten grundigt igennem. Og derefter indlede samarbejde med det lokale politi. For at få så meget indflydelse på den fremtidige struktur, der i rapporten kun er skitseret med meget tynde streger.