Lokalpolitik

Borgmestre: Dårlig og tæt trafikeret vej

De fire Jammerbugtkommuner påpeger svag infrastruktur over for Miljøministeriet og ønsker en vestlig Limfjordsforbindelse

BROVST:Hovedvejen mellem Aabybro og Aalborg er en af de mest befærdede i Nordjylland med en døgntrafik på næsten 14.000 biler. Mange af de nye motorvejsstrækninger i Nordjylland har en trafikintensitet på kun halvdelen. Hovedvejstrafikken til Aalborg er et stort problem for de mange fra Jammerbugtkommunerne, som arbejder i Aalborg, og med den stigende trafikintensitet som alle prognoser viser, bliver det en endnu større flaskehals. Det skriver borgmester Mogens Gade (V), Brovst, til Miljøministeriet. På vegne af Fjerritslev, Aabybro, Pandrup og Brovst Kommuner har han indgivet et høringssvar til forslaget til Landsplanredegørelsen - den overordnede plan for hele landet. Mogens Gade påpeger, at landsplanredegørelsen lægger vægt på en afbalanceret udvikling i yderområderne, hvor der er brug for at tiltrække befolkning. Der bør være varieret service og kulturtilbud, så landdistrikterne kan være en realistisk bosætningsmulighed. Men en af hindringerne for udviklingen er infrastrukturen i området, især hovedvejstrafikken. Der er behov for en tredie Limfjordsforbindelse, og gennemføres den som et ekstra tunnelrør, får den vestlige del af amtet ikke megen glæde af den. Bliver det derimod en vestlig forbindelse, vil den være stærkt medvirkende til at understøtte intentionerne om en afbalanceret udvikling i Danmark, hedder det blandt andet i høringssvaret.