Lokalpolitik

Borgmestre siger nej til Nordjylland

10 kommuner i Viborg Amt vil ikke med i ny nordjysk region

De tre streger fra 5. afsnit og frem skal alle være boller!!! NORDJYLLAND: Folketingets medlemmer skal regne med ikke kun at få ros, hvis de følger det nordjyske ønske om at lade en større del af Viborg Amt indgå i en ny nordjysk region. 10 borgmestre i den sydligste og vestligste del af Viborg Amt sendte i går regering og folketing en e-mail med ét klart budskab på vegne af deres 140.000 indbyggere: Vi vil ikke lægges sammen med Nordjylland. - Vi hører, at der i disse dage med tiltagende styrke tales på Christiansborg om en sammenlægning af de to amter. Mailen er et signal om, at noget sådant ønsker vi ikke, siger Johannes Stensgaard (S), borgmester i Viborg Kommune, til NORDJYSKE. I går udtrykte et stort antal nordjyske folketingsmedlemmer fra de fem partier, der i disse dage fører de måske afgørende forhandlinger om fremtidens kommunale struktur, ellers støtte til en region, der er større end foreslået af VK-regeringen. Og de fleste nordjyske MF'ere peger på, at regionen bør udvides med flere kommuner fra Viborg Amt. Status er i dag: Regeringen vil sammenlægge de 27 nordjyske kommuner med fem kommuner i Viborg Amt til én region. Fra Nordjylland er ønsket, at regionen bliver større, så den målt i indbyggertal ikke bliver langt mindre end den foreslåede midtjyske region. 10 andre kommuner i Viborg Amt protesterer nu imod at gøre den nordjyske region større. Det er: Møldrup, Tjele, Bjerringbro, Kjellerup, Hvorslev, Karup, Fjends, Skive, Spøttrup og Viborg. Amtets sidste to kommuner, Sundsøre og Sallingsund, er blevet tilbudt at gå med i protesten, men har sagt nejtak, fordi de stadig ikke helt har afgjort, hvilken vej de skal søge imod. Viborgs borgmester, Johannes Stensgaard, pointerer, at der er tale om en tværpolitisk protest. De 10 borgmestre er valgt for enten Socialdemokratiet, Venstre eller på tværpolitiske lister. - Hverken jeg eller mine kolleger har det fjerneste imod nordjyder. Selv har jeg læst til ingeniør i Aalborg i syv år og har sommerhus i Skiveren . Og jeg har kun godt at sige om nordjyderne. Vi synes bare ikke, at vi og I hører sammen, siger han. - Vi ville i en nordjysk region blive et appendiks, en ø, der var hægtet på et i øvrigt naturligt sammenhængende geografisk område. Og man risikerer at gå glip af den synergi, som regionerne kan skabe, fordi en del af regionens borgere vil føle sig fremmede i dette selskab. Størrelse ikke vigtig I mailen skriver borgmestrene, at deres borgere og virksomheder kulturelt og arbejdsmæssigt ikke er knyttet til Aalborg, men til Århus. - Den midtjyske folkementalitet og det kulturelle tilhørsforhold er rettet mod øst og til dels vest - menikke mod nord og det nordjyske. "Vores" storby er Århus og ikke Aalborg, hedder det.Borgmestrene finder, at det er et dårligt argument for en udvidelse af den nordjyske region, at den i modsat fald bliver langt mindre end de øvrige. Når det gælder kommuners størrelse, har man talt om en vis minimumsstørrelse for at opnå bæredygtighed, men vidst, at en del kommuner ville være langt større end dette mindstemål. - Den samme logik må gælde for regionerne, hedder det. Borgmestrene afviser også, at "kortsigtede, snævre (og tvivlsomme) interesser omkring sygehussamarbejde ikke kan være afgørende for grænsedragningen mellem politiske regioner, som efter alt at dømme kommer til at varetage en række yderligere opgaver, herunder udviklingspolitiske."Hvis Folketinget alligevel trækker stregerne på landkortet, så de 10 kommuner skal høre under den nordjyske region, agter borgmestrene at gennemføre en folkeafstemning om spørgsmålet, skriver de. EXTRA: Rohde slås for Viborg Heller ikke på Christiansborg er der fodslag om, hvordan grænserne mellem landets ny regioner skal gå. Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, der også er medlem af Viborg Byråd, siger til Viborg Stifts Folkeblad, at han vil kæmpe alt, hvad han kan, for at få Viborg sammen med Århus. Han tilføjer, at det ikke er nogen let opgave. - Det er jo ingen hemmelighed, at de to socialdemokratiske forhandlere (Frank Jensen og Ole Stavad, red.) begge kommer fra Nordjylland, påpeger han, men venter alligevel et bredt forlig i løbet af næste uge.