Skattepolitik

Borgmestre skal kigges grundigt i skattekortene

Ansvaret for at checke borgmestres private økonomi ligger ikke i deres hjemkommuner

AARS: Aars Kommunes skatteforvaltning kommer ikke til at stå for selskabsbeskatningen af borgmester Knud Kristensens (K) selskab - Knud V. Kristensen Holding Aps. Selskabsbeskatningen er flyttet fra kommunerne til staten og sorterer nu under Told & Skat. For selskaber i Aars Kommune, er det Told & Skat Østjylland, der står for selskabsbeskatningen. Det borgmesterejede selskab har i strid med anpartselskabsloven gennem to år ydet lån til en anpartshaver - borgmester Knud Kristensen selv. Aars-borgmesteren driver ved siden af sit offentlige hverv en omfattende murer- og entreprenørvirksomhed. I 2003 lånte Knud Kristensen 104.229 kroner til sig selv i holdingselskabet. Det er ulovligt, hvad selskabets revisor gjorde opmærksom. Alligevel voksede lånet i 2004 til 307.155 kroner. Også i 2004-regnskabet kommer ulovligheden på tryk i revisorpåtegningen. Borgmesteren står ifølge retspraksis på området nu til en bøde på mindst 15.000 kroner. Når det gælder borgmester Knud V. Kristensens personlige selvangivelse, gælder der helt specielle regler for ligningen. Kommunen har ganske vist kompetencen til den personlige ligning. Men der gælder helt specielle regler for kommunens borgmester, kommunaldirektør, skattechef og medlemmer af kommunens skatteankenævn. I første omgang bliver ligningen af disse personers selvangivelse foretaget på den lokale skatteforvaltning, men herefter går selvangivelserne videre til Told & Skat, hvor ligningen bliver kontrolleret. Det oplyser, skattechef i Aars Kommune, Find Korsbæk. - Det er en god og meget fornuftig ordning, der er til glæde både for skattemyndighederne og de personer, der kontrollen berører. På den måde er man sikker på, at alt går korrekt til. Før denne ordning blev besluttet, sendte jeg personligt min egen selvangivelse til kontrol hos Told & Skat. Jeg skal instruere mine medarbejdere i skattereglerne, defor er det vigtigt, at min egen selvangivelse er korrekt, og at der ikke kan sås mistanke om noget, fortæller Find Korsbæk. Reglerne for ligning af de kommunale topfolk og skatteankenævnsmedlemmerne sker på samme måde landet over. De kommunale topfolk kommer således gennem skatte-nåleøjet hvert år.