Lokalpolitik

Borgmestre venter ny reformproblemer

NORDJYLLAND:Sikring af en ensartet vejstandard i den nordjyske region er et af de problemer, der er dukket op i forbindelse med strukturreformen, og det spørgsmål bliver nu af de nordjyske borgmestre sendt til behandling i en arbejdsgruppe. På samme måde kan den række af problemer, der har været nævnt på det sociale område, bliver behandlet i en anden arbejdsgruppe. Det er Kommuneforeningen i Nordjylland, der er parat til at nedsætte arbejdsgrupperne, som bliver dannet under den administrative styregruppe, som kommuneforeningen og amtet har dannet i forbindelse med arbejdet med strukturreformen. - Vi har fået en række henvendelser vedrørende vejområdet. Det er klart, at vi skal arbejde på at fastholde den ensartede standard, der er nu. Vi kan ikke leve med, at vedligeholdelsen bliver på forskelligt niveau. På samme måde er jeg sikker på, at der dukker en række andre problemer op. Det kan f.eks. være på det sociale område, og her kan vi også danne arbejdsgrupper, siger Sejlflods borgmester Kristian Schnoor (S), der er formand for Kommuneforeningen for Nordjyllands Amt. Sammen med foreningens næstformand Jens Arne Hedegaard (V), der er borgmester i Brønderslev, og Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S) er han med i den politiske styregruppe, der sammen med Nordjylland Amt bl.a. er dannet for i forbindelse med strukturreformen at sikre kommunikationen mellem amtet og de ny kommuner. Amtet bliver repræsenteret af amtsborgmester Orla Hav (S) samt viceamtsborgmestrene Jens Kristian Kirketerp (V) og Knud Størup (UP). Styregruppen skal bl.a. medvirke til koordineringen af flytningen af opgaver og medarbejdere fra amtet til kommunerne. Kommuneforeningen i Nordjylland er i øvrigt af Kommunernes Landsforening (KL) udpeget til at få en særlig støtte fra KL til udredning af problemerne omkring reformen. Resultatet af det arbejde kan få betydning for den lovgivning omkring strukturreformen, der her i foråret skal behandles i Folketinget. Strukturreformen var et vigtigt emne, da de nordjyske borgmestre i går af Kommunenforeningen i Nordjyllands Amt var samlet til møde i Aalborg Kongres- & Kulturcenter. Der var enighed om at kommunerne i disksusionen om de økonomiske konsekvenser vil reagere i fællesskab over for regeringen. - Det kan være i spørgsmål der ligner diskussionen om Told & Skat, hvor der for kommuerne bliver en omkostning i form at mindre bloktilskud. Hvis alle 27 kommuner tager spørgsmålene op i fællesskab, vil vi står stærkere, end hvis vi reagerede enkeltvis. Men en fælles reaktion vil der heller ikke være partipolitik knyttet til sagen, siger Kristian Schnoor.