Retspleje

Borgmestre vil flytte retten

Udsigten til få og små retssager får borgmestre til at ønske sig ny retskreds.

Da retskredsreformen blev vedtaget, forsvandt Thisted og Nykøbing Mors fra det juridiske danmarkskort. Kun Thisted blev hængende med det yderste af neglene med et afdelingskontor. Men dette kontor har nu også udsigt til en fremtid med få og små sager. Hovedparten bliver det, som blandt jurister kaldes "borgernære" sager, og som er alt fra fogedsager til bødesager. Civile sager og straffesager betragtes ikke som borgernære sager - til stor undren for pensioneret dommer Knud Lund, Thisted - og de skal hovedsageligt gennemføres i Holstebro med enkelte undtagelser, som er op til retspræsident Hardy Brunsgaard at beslutte. Det har fået borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V) og hendes kollega fra Mors, Lauge Larsen (S), til at skrive et relativt indigneret brev til retspræsidenten, Domstolsstyrelsen, justitsministeren og de lokale folketingsmedlemmer, hvor borgmestrene er bekymrede over udsigten til de færre opgaver for kontoret i Thisted. Brevet indeholder også en vurdering af, at det muligvis ville være bedre for de to kommuner at blive overført til Aalborg Retskreds. Hardy Brunsgaard har i øjeblikket ferie, men har ikke ønsket at kommentere brevet og henviser til et svarbrev, som er på vej fra Domstolsstyrelsen. Hele forhistorien om afdelingskontoret er fyldt med mange politiske og juridiske aspekter, men i sidste ende er det den enkelte borgers oplevelse af det danske retssystem, som er vigtigst.