Borgmestrene om

2007-budgettet

11
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Finn Olesen

NORDJYLLAND:11 helt nye kommuner i Nordjylland skal fra 1. januar i sving for alvor. I de kommende måneder skal de vordende byråd vedtage det første budget. Hvordan tegner det lige nu? NORDJYSKE har bedt de 11 borgmestre om en situationsrapport. Mikael Klitgaard (V), Brønderslev-Dronninglund: - Vi har bedt forvaltningen lave et forslag, der bygger på et gennemsnit af de to gamle kommuners udgifter, fratrukket fem pct. 22. august ser vi på, hvilke konsekvenser en reduktion på fem pct. vil have, og drøfter, om vi skal gå videre ad den vej. Jeg ser det sådan, at vi samlet set kommer til at skrue ned for udgifterne. Men det vil være forkert alene at se det som et nedskæringsbudget. På nogle områder vil vi bruge flere penge end før. En af jokerne er, om vi får tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Vi har søgt 25 mio. kr. Får vi ikke det, vil det for alvor kunne mærkes på serviceniveauet og anlægsbudgettet. Anny Winther (V), Rebild: - Forvaltningen arbejder intenst på et forslag, som jeg endnu ikke har set på tryk. Min fornemmelse er, at det ikke bliver noget jubelbudget, men at det omvendt ikke tegner så slemt, som jeg måske havde frygtet. Vi arbejder med en omstillingspulje på to pct., som kan bruges, hvis det i det første år tegner til, at harmoniseringen medfører meget drastiske ændringer. På enkelte områder vil man måske opleve forskelle i niveauet, men samlet set forventer jeg, at borgerne vil opleve et serviceniveau meget lig det, de fleste kender i dag. Henning G. Jensen (S), Aalborg: - Vi ved ikke noget endnu. Jeg kan intet sige før på mandag. Erik Sørensen (S), Frederikshavn: - Der skal spares to procent over hele linjen, svarende til cirka 40 millioner kroner, og det betyder, at de borgere, der har haft de bedste vilkår i de gamle kommuner, vil opleve forringelser på mange områder. Hvis borgerne havde troet, at alt blev smukkere, kønnere og bedre, kan vi godt sige, at det skal de ikke sætte næsen op efter. Økonomien er simpelthen så stram, at mange af borgerne i den nye Frederikshavn Kommune vil opleve forringelser i forhold til den service, de har i dag. Hvis alle borgere i den ny kommune skulle tilbydes det højeste serviceniveau, så mangler der 100 millioner kroner. Finn Olesen (S), Hjørring: - Det er en vanskelig opgave, vi har foran os, men det ser ikke helt umuligt ud. Vi regner stadig på tallene, men i første omgang har vi skønnet, at der skal findes besparelser på tre procent over hele linjen, svarende til 70 millioner kroner. Hans Christian Maarup (S), Mariagerfjord: - Der er ingen tvivl om, at vi er blevet underkompenserede fra staten for de nye opgaver, vi er pålagt, og nu arbejder vi på højtryk for at fremskaffe de tal, vi skal bruge til budgetlægningen. Det bliver en barsk omgang. I første omgang er der lagt op til, at fagudvalgene skal finde besparelser på to pct., svarende til cirka 40 mio. kr. Vores administration prøver stadig at finde ud af, hvilke håndtag der kan drejes på, så vi om muligt kan nedbringe det tal. Erik Hove Olesen (S), Thisted: - Når pengene fra Hanstholm, Thisted og Sydthy bliver lagt sammen i den nye Thisteds kommunekasse, så mangler der 60 millioner kroner, svarende til tre procent. Den optimisme, vi havde før sommerferien, er nu helt væk. Vi havde håbet på fuld kompensation for de amtsopgaver, vi overtager, men staten har åbenbart to forskellige regnebøger og kikker i den, der i den givne situation passer dem bedst. Egon Pleidrup (S), Morsø: - I juni lukkede vi en skole og foretog en række andre besparelser. Dermed er serviceniveauet allerede reduceret, og jeg forventer ikke de store ændringer derudover i 2007. Det bliver ikke bedre at være morsingbo, men jeg tror heller ikke, det bliver meget ringere. Mogens Gade (V); Jammerbugt: - 1. og 2. september har vi budgetseminar. Regnestykket ser i dag sådan ud, at vi kan opretholde driften uændret, men så har vi kun 25 mio. kr. tilbage til alle anlægsopgaver, til nye opgaver og til kassebeholdning. Det rækker ikke. Så jeg er overbevist om, at vi må reducere serviceniveauet i forhold til i dag. I første omgang ser vi på, hvad der kan hentes på effektiviseringer og stordriftsfordele. Men det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt. Skolelukninger står ikke på dagsordenen - i hvert fald er det ikke politikernes hensigt at sætte emnet på dagsordenen. Jens Lauritzen (V), Vesthimmerland: - Vi arbejder indtil videre med et budgetudkast, hvor vi tager gennemsnittet af det hidtidige niveau i de gamle kommuner, fratrukket to pct. Men vi er endnu ikke helt sikre på, at vi kompenseres i tilstrækkelig grad for de amtsopgaver, vi overtager, så jeg er ærlig talt lidt bekymret for, at det smuldrer. Vi har budgetseminar på torsdag. Egentlig skulle vi også have haft seminar om fredagen, men det har vi aflyst, for vi synes, der stadig er for stor usikkerhed om tingene. Eksempelvis ved vi heller ikke endnu, om vi får tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Olav Juul Gaarn Larsen (V), Læsø: - Der kommer formentlig besparelser, men jeg synes ikke, det ser helt fortvivlet ud. Desværre er vi tvunget til at betale Frederikshavn Kommune for at løse opgaver indenfor områder som beskæftigelse og naturforvaltning. Ifølge lovgivningen er Læsø for lille til selv at løse de opgaver, selvom vi mener, at vi kunne have gjort det billigere selv. Et af nøglespørgsmålene i budgettet er, om vi i lighed med de foregående år får et tilskud som vanskeligt stillet kommune. Tidligere har tilskuddet været på tre millioner kroner, som vi bruger til at nedsætte færgetaksterne udenfor sæsonen, noget der er af stor betydning for os.