Borneos lavlandsregnskov næsten væk om 10 år

Motorsave og skovbrande er godt på vej til at gøre det af med lavlandsskoven på Borneo. Det kan blive enden for orangutanger og pygmæ-elefanter, advarer WWF

Hvis skovrydningen på Borneo fortsætter i det nuværende tempo, vil størstedelen af kæmpeøens lavlandsregnskov være forsvundet inden for de kommende 10 år. Det fremgår af en ny rapport fra WWF Verdensnaturfonden, "Treasure Island at Risk" (Skatteøen i fare). Når tropeskoven falder for motorsaven eller brændes af, vil også pattedyr som pygmæ-elefanter og orangutanger være truet på livet. Ifølge rapporten er der risiko for, at bestandene af orangutanger i 2020 vil være for små til at overleve. Skovrydningen betyder, at dyrenes levesteder splittes op i skovområder, der er så små, at de har svært ved at rumme levedygtige bestande af dyrene, siger skovmedarbejder Jacob Andersen fra WWF Danmark. Borneo, der er delt mellem Malaysia, oliestaten Brunei og Indonesien, rummer en enorm biologisk rigdom. Der er registreret flere end 210 forskellige pattedyr på øen, og de 44 er endemiske arter, dvs. de lever ikke andre steder i verden. Mange af Borneos dyr og planter er stadig ukendte for videnskaben, og der blev således i perioden 1994-2004 fundet mindst 361 nye arter. I dag er kun halvdelen af Borneos skove tilbage - et fald fra omkring 75 procent midt i 1980'erne. Den voldsomme tilbagegang skyldes skovbrande, omlægning af skov til plantager med oliepalmer samt overdreven og ofte ulovlig tømmerhugst. Med den nuværende fart ryddes der 1,3 million hektar om året, svarende til over en fjerdedel af Danmarks areal. Hvis rovhugsten fortsætter, vil kun tørve- og bjergskove overleve i de kommende år, fastslår Jacob Andersen. - Skovrydning i et omfang, som vi ser på Borneo, vil ikke kun betyde et enormt tab af dyrearter. Den vil også ødelægge vandforsyningen i mange områder og være en trussel mod fremtidig økonomisk udvikling af for eksempel turisme, ligesom den vil underminere livsgrundlaget for mange lokalsamfund, tilføjer han. Verdensnaturfonden har en målsætning om at bevare over 22 millioner hektar regnskov i et område kendt som "Borneos hjerte", der dækker omkring en fjerdedel af øen. WWF håber på, at såvel Malaysia som Brunei og Indonesien vil gå med i initiativet for at bevare naturen på tværs af landegrænser. /ritzau/