EMNER

Bornhøft (SF): - Det er demokratiets vilkår

HJØRRING:Karl Bornhøft (SF), der er ét af Socialistisk Folkepartis i alt fire kommunalbestyrelsesmedlemmer, stiller sig totalt uforstående overfor sin partifælles kritik. For det første er fremgangsmåden med uformelle møder og diskussioner på tværs af partier, som det foregår i den såkaldte kaffeklub, ikke noget nyt fænomen. - Det har været sådan gennem 100 år i dansk politik - lokalt såvel som på landsplan. Den politiske proces kan ganske enkelt ikke fungere uden, siger Karl Bornhøft, der varetager formandsposten i Hjørrings Sundheds, Ældre- og Handicapudvalg. Tværtimod mener han, at der er noget særligt at glæde sig over. - Det nye, hvis der er noget nyt, udover at nogen kalder det kaffeklub, det er, at SF sidder med ved bordet. Den slags plejer vi ikke at være inviteret med til, men vi fik et valgresultat, der berettiger til det, og det synes jeg, der er grund til at glæde sig over, siger Karl Bornhøft. Heller ikke karakteristikken af de SFs lokale medlemsmøder som ’orienterende’ kan han genkende. - Jeg synes faktisk, det er en undervurdering af de medlemmer, der bruger tid og energi på at møde op og debattere med os. Og det gør de, som jeg oplever det. De stiller spørgsmålstegn og foreslår ændringer. Det er også det, jeg forventer af dem, fortsætter Karl Bornhøft, der også er SF folketingskandidat i lokalområdet. Heller ikke de øvrige SF kommunalbestyrelsesmedlemmer kan genkende kritikken. De oplever, at der er god plads til debatter og uenigheder. - Tværtimod oplever jeg, at vi sagtens kan være uenige og rette ind efter hinanden ovenpå en god demokratisk samtale. Karl Bornhøft er vores gruppeformand, så selvfølgelig sker det, at han udstikker en kurs, men jeg har også oplevet, at det er ham, der må rette ind, siger Jørgen Bing (SF). Heller ikke Bent Mikkelsen (SF) genkender Bent Jørgensens beskrivelser. - Jeg har ikke set Bent Jørgensen på så mange møder, så jeg forstår ikke rigtigt, hvad han har at have det i, siger han. Det var - før redaktionens slutning - ikke muligt at træffe SFs fjerde kommunalbestyrelsesmedlem Jørn E. Christiansen for en kommentar til kritikken.