Bornhøft: Vi må stå ved beslutning

NORDJYLLAND:I april blev amtets politikere i social- og psykiatriudvalget samt i sundhedsudvalget enige om, at der skal oprettes et center for selvmordstruede. Centeret har til formål at tilbyde den selvmordstruede støtte, afklarende og rådgivende samtaler hos et specialuddannet team. Det var planlagt igangsat 1. januar 2006, Men for et par uger siden vedtog et flertal i socialudvalget, at centeret alligevel ikke skal oprettes, fordi der ikke er råd. Det har formand for sundhedsudvalget i amtet, Karl Bornhøft (SF) svært ved at forstå. -Vi har jo truffet beslutningen i april, og jeg troede, at man var gået i gang med at oprette centeret.Så kan man ikke bagefter komme og sige, at man alligevel ikke vil, mener han og tilføjer, at han ikke har oplevet noget lignende i sin tid som politiker. -Jeg har aldrig før været ude for, at vi traf en beslutning for derefter at tage sagen op igen og træffe den modsatte beslutning, siger han. Karl Bornhøft er - trods social- og psykiatriudvalgets beslutning - optimistisk. -Der er meget stor interesse blandt politikerne for, at vi gør noget for de selvmordstruede, så jeg håber, at vi kan finde ud af finansieringen ved budgetlægningen for næste år, siger Karl Bornhøft. Finanseringen er givet for i år via statsmidler. Fra 2007 koster det 1,1 millioner kroner, som skal findes på social- og psykiatriudvalgets budget. Omkring 70 nordjyder begår hvert år selvmord, og op imod 1000 forsøger at tage deres eget liv. Det betyder, at flere end 6000 nordjyder hvert år berøres af selvmord eller selvmordsforsøg. - Der er meget smerte og mange tabte leveår forbundet med selvmord, siger Karl Bornhøft. Formand for amtets social- og psykiatriudvalg, Bent Pedersen (S), har tidligere beklaget i NORDJYSKE, at det var nødvendigt at stoppe projektet. Han forklarerede det med, at amtets økonomi er så stram, at der kun er råd til meget få udvidelser. Det er især udgifter til handicappede, til handicaphjælpere, indretning og invalidebiler, der slår bunden ud af pengekassen på det socialpsykiatriske område. Men det økonomiske argument har Karl Bornhøft ikke forståelse for. - Vi har sammen tidligere besluttet, at det skulle sættes i gang, og så må vi til budgetdrøftelserne finde ud af finansieringen. Det var ikke en beslutning, der kunne laves om, understreger Karl Bornhøft.