EMNER

Bortadoption tages op politisk

Børn, der ikke ser deres forældre, skal have mulighed for at få en ny familie, mener folketingspolitiker Inge-Lene Ebdrup, der ønsker en høring

AALBORG:Omkring 20 børn anbragt på institution rundt om i landet er helt uden netværk og har ingen kontakt overhovedet med deres biologiske familie. De bør tvangsbortadopteres, så de sikres trygge og stabile rammer i deres opvækst. Den nordjyske folketingspolitiker Inge-Lene Ebdrup (V) holder som medlem af Folketingets paragraf 71-tilsyn øje med institutionsanbragte børn, og hun har, på baggrund af hvad hun har set og hørt fra pædagoger, sat tvangsbortadoption på dagsordenen på et møde i paragraf 71-tilsynet tirsdag 22. oktober. Formålet er at få opbakning til en høring om tvangsbortadoption. - I de tilfælde børn slet ikke har nogen kontakt med deres biologiske forældre eller bedsteforældre, mener jeg, at det er rimeligt at diskutere tvangsbortadoption, så børnene kan få en familie. Inge-Lene Ebdrup tilføjer, at hun positivt ved, at nogle biologiske forældre vil modsætte sig tvangsbortadoption - men det kan være nødvendigt at bruge tvang, hvor det åbenlyst er til barnets fordel, mener hun. Om børn af eksempelvis misbrugere også skal kunne tvangsbortadopteres, som foreslået af skoleleder Linda Schøneberg i NORDJYSKE, er Inge-Lene Ebdrup imidlertid ikke afklaret med. - Det er et meget, meget drastisk indgreb. Vi skal tænke på, at ved bortadoption mister børn rettigheder i forhold til forældre, men det er jo netop for at blive klogere, at jeg ønsker en høring. Karsten Nonbo, der foruden at være folketingspolitiker, sidder som socialudvalgsformand i Fladså på Sjælland, er enig med sin partifælle i, at der er børn i Danmark, der er bedst tjent med at blive tvangsbortadopteret. I modsætning til Inge-Lene Ebdrup tror han imidlertid, at antallet af børn, der har bedst af den løsning ligger på mellem 50 og 100. - Jeg tror ikke, siger han, at danskerne er bedre end nordmændene. Ifølge Den Sociale Ankestyrelse er der inden for de seneste fem år tvangsbortadopteret to børn i Danmark. 1. sektion side 3