Forurening

Borte med blæsten

I de seneste dage er der skrevet en del indlæg, som beskæftiger sig med, hvad vej vinden blæser for en 3. limfjordsforbindelse over Egholm.

Der er delte meninger, og vinden kan da også vende en gang imellem. I Danmark er det dog sådan, at vinden oftest kommer fra vest, og det må så betyde, at det under alle omstændigheder vil være øst for en evt. motorvej, man får de største støj og forureningsproblemer. Derfor virker det ikke specielt seriøst eller gennemtænkt, når nogle skribenter på flere niveauer puster sig op som miljøbevidste og forsøger sig med et argument om, at en vestlig forbindelse vil lede trafikken - og dermed støjen og forureningen - uden om byen. De linjer, der er tegnet til en Egholm- eller Lindholm-linje, løber klods op ad boligområder lige fra Drastrup til Vestbjerg. Så selv om der muligvis flyttes nogle biler fra Vesterbro, vil problemerne mad, støj og forurening samlet set ikke mindskes et hak. Tværtimod vil endnu flere mennesker end i dag blive generet af trafikstøj og forurening. Så som alle tidligere argumenter for en vestlig forbindelse, så duer det her heller ikke! Det virker, som om man prøver at blæse, mens man har mel i munden. Det er muligvis grinagtigt at se på, men fører ikke til noget fornuftigt. Arne B. Schade er mere realistisk, og miljøbevidst i sit indlæg, hvor han foreslår, at man politisk slår sig sammen om at bede Staten om et ekstra tunnelrør, og så se på, om der ad åre bliver behov og mulighed for at realisere en vestlig forbindelse meget længere mod vest. Selv om der skulle vise sig politisk flertal for en vestlig bynær forbindelse, så er der en detalje, som man endnu ikke har fået afklaret, nemlig om det overhovedet er realistisk, at der på lovlig vis kan laves en forbindelse via Egholm? Der er nu to gange blevet lavet VVM-redegørelser, som begge er blevet kasseret. Den seneste efterlader endvidere en lang række ubesvarede indsigelser, som hvis en Egholmlinje vedtages, skal til behandling i Naturklagenævnet. Her vil konklusionen, efter min vurdering, helt klart blive, at man ikke kan godkende en vedtagelse af en linjeføring over Egholm. Og skulle jeg tage fejl, så er der jo stadig EU kommissionen. Jeg er meget sikker på, at Danmark vil tabe en sag her. Jeg kan ikke se at man kan fremlægge bevis for, at man kan undgå at overtræde konventioner, som Danmark har tiltrådt. F.eks. Bern- og Bonn-konventionerne. For mig er der ingen tvivl længere: Egholmlinjen er borte med blæsten.