EMNER

Bortkommet brev kom til at koste dyrt

Fabriksarbejder i Hobro fik ørerne i bureaukratimaskinen

John Andersen - ansat hos Crawford-portfabrikken i Hobro - mistede som følge af et bortkommet brev sygedagpenge, men i den sidste rammes arbejdsgiveren, som netop har villet støtte John under hans tilbagevende til jobbet. Arkivfoto: Grete Dahl

John Andersen - ansat hos Crawford-portfabrikken i Hobro - mistede som følge af et bortkommet brev sygedagpenge, men i den sidste rammes arbejdsgiveren, som netop har villet støtte John under hans tilbagevende til jobbet. Arkivfoto: Grete Dahl

HOBRO:Kan et forsvundet brev blive årsag til, at man mister sine sygedagpenge? Sådan gik det i hvert fald for John Andersen, medarbejder ved portefabrikken Crawford (førhen Faltec Porte) i Hobro. Sidst i september blev han fra det ene øjeblik til det andet henvist fra dagpenge til kontanthjælp, da han udeblev fra et møde hos Jobcenter Hobro, fordi han ikke havde set et brev, hvori han blev indkaldt til en samtale om sin situation. Han har over det sidste års tid været sygemeldt i længere perioder som følge af problemer med arbejdsbetingede rygskader. Ifølge John Andersen selv og berørte personer hos Jobcenter Hobro, reagerede han allerede dagen efter mødet, da han 25. september - dagen efter det nævnte møde - med morgenposten havde modtaget en såkaldt "agter"-skrivelse (i betydningen "Vi agter at..."). Og beskeden var, at han stod til at miste sine sygedagpenge, fordi han var udeblevet. Han kunne klage til Beskæftigelsesnævnet ved Statsforvaltningen for Region Nordjylland, hvis der var særlige forhold at nævne, lød beskeden i brevet. Dynger af klagesager Og det gjorde John Andersen så - ligesom sin arbejdsgiver, Crawford, der hidtil havde modtaget de tildelte sygedagpenge som refusion på den fulde løn, som firmaet havde valgt at udbetale ham under det langvarige sygdomsforløb. Hos ankenævnet fik han at vide, at der var tale om en sagspukkel, og der kunne gå op til tre måneder, før klagen blev behandlet. Inden da havde John Andersen ringet op til Jobcenter Hobro for at forklare sin situation - at han aldrig havde fået brevet med indkaldelsen til mødet torsdag 24. september. Omvendt bevisbyrde Det skete dagen efter, altså fredag 25. september, men her blev han først og fremmest mødt med mistro og afvisning. Jobcenter-medarbejderen kunne blot fortælle, at han selv skulle dokumentere, at brevet eventuelt var blevet væk. Og hun kunne samtidig fastslå, at der på ingen måde var tale om, at Jobcenter skulle sikre sig, at beskeden blev modtaget. Forslag om anbefalet brev, sms eller mail blev afvist med henvisning til, at det stod der ikke noget om i loven. Ergo fik John Andersen fat i det lokale postkontor, som kun kunne oplyse, at der dem bekendt ikke havde været uregelmæssigheder i postgangen, da hans indkaldelse blev afsendt. Jobcentret skal derimod ikke bevise, at brevet er afsendt - hvad man normalt kalder omvendt bevisførelse. Fortsat usikker orientering Og der står sagen i princippet stadig i dag. Et nyt regelsæt er på vej fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen - som ikke har ønsket at tale med NORDJYSKE i denne sag - men det forholder sig ikke til, hvordan dagpengemodtageren skal orienteres. Og det betyder i princippet: ingen ændring, et almindeligt brev er nok. De nye regler sigter ganske vist efter, at folk skal undgå at miste penge som følge af ikke at være mødt frem, i hvert fald fra de reagerer på et jobcenters henvendelse - eller trusler om at miste dagpenge. Men det hjælper ikke på de sager, der som John Andersens ligger forud for de nye regler - "man lovgiver normalt ikke med tilbagevirkende kraft" - og breve m.v. kan stadig forsvinde.