Bortvisning måske ulovlig

Bortvisning kræver en forudgående samtale med en elev

SALTUM:Det var sandsynligvis i strid med loven, da Saltum Centralskole 3. februar bortviste seks elever. Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. Her står der, at en udelukkelse fra undervisningen kun kan forekomme, hvis eleven har fået en forudgående advarsel, samtale eller påtale. - Det er ikke noget, man kan gribe til fra det ene øjeblik til det andet, siger Mads Bentzen, der er specialkonsulent i Undervisningsministeriet. Ifølge en af de bortviste elever, Niels Christian Sørensen, har han ikke tidligere tidligere fået et vink med en vognstang. - Aldrig, siger han. Det bakkes op af moderen, Anne-Marie Sørensen. Af samme bekendtgørelse fremgår det, at en udelukkelse er betinget af forudgående meddelse til hjemmet. Bekendtgørelsen siger ydermere, at en udelukkelse er betinget af, at der er fornødent tilsyn i udelukkelsestiden. Skoleleder Jens Stephansen mener imidlertid ikke, at bortvisningen var ulovlig. - Indtil videre mener jeg, at reglerne er overholdt. Vi har gentagne gange pointeret overfor eleverne, at det ikke er ligegyldigt, hvordan de gebærder sig ude i byen, fortæller han. Har du givet Niels Christian Sørensen en forudgående advarsel? - Nej, og det skal han heller ikke have, sådan som jeg læser bekendtgørelsen, siger Jens Stephansen, der også mener, at forældrene på forhånd var orienteret, inden bortvisningen blev effektueret. Det er Anne-Marie Sørensen, der er mor til Niels Christian Sørensen, ikke enig i. - Han har normalt fri klokken halv et, men allerede klokken halv tolv, ringer han og spørger, om jeg kan hente ham. "Nu" siger jeg, du har da først fri om en time. Jamen jeg er blevet bortvist, forklarer Anne-Marie Sørensen, der ikke talte med nogen, da hun hentede sig søn. Istedet blev hun orienteret om den ugelange bortvisning pr. telefon fredag eftermiddag, efter hun havde fået hentet sønnen hjem. Dagen efter fik hun et brev med posten, hvor der blev gjort rede for baggrunden. Kommunens børne- og kulturchef Michael Stilling vil ikke tage stilling til, om der er sket en overtrædelse af reglerne. - Jeg ved ikke, om bekendtgørelsen er fulgt, men jeg vil orientere mig hos skoleinspektør Jens Stephansen. Til gengæld har formanden for skolebestyrelsen en klar forventning til, at reglerne er overholdt. - Jeg forventer selvfølgelig, at de formelle regler er overholdt og jeg er i gang med at sætte mig ind i forholdene og derfor ønsker jeg ikke kommentere sagen pt., siger Agnete Christiansen. Jens Stephansen har kun en gang tidligere bortvist en elev og erkender, at en bortvisning er en alvorlig sag. - Vi arbejder på at få striden bilagt, og vi er altså også indstillede på at bidrage væsentligt til, at det sker, siger JensStephansen, der ikke vil ind på, hvordan skolen vil bidrage.