Bortvisning var sandsynligvis ulovlig

SALTUM:En bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet viser, at det sandsynligvis var i strid med loven, da Saltum Centralskole 3. februar bortviste seks elever. Forældrene til fem af de bortviste elever har i et brev til byrådet i Pandrup anfægtet den kollektive bortvisning, idet de mener, at eleverne burde have fået lov til at forklare sig. Ifølge forældrenes forklaring var fire af eleverne blot iagttagere, mens to andre elever var ved at hælde indholdet ud af ølflasker midt i Saltum for efterfølgende at sælge flaskerne for at få råd til cigaretter. Bortvisningen er fra skolens side begrundet med, at der var tilstedeværelse af øl i skoletiden. Ifølge bekendtgørelsen om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen fremgår det, at en udelukkelse fra undervisningen kun kan forekomme, hvis eleven har fået en forudgående advarsel, samtale eller påtale. Desuden fremgår det, at en udelukkelse er betinget af forudgående meddelse til hjemmet. - Det er ikke noget, man kan gribe til fra det ene øjeblik til det andet, siger Mads Bentzen, der er specialkonsulent i Undervisningsministeriet. Men hverken moderen til en af de bortviste elever, Anne-Marie Sørensen, eller hendes søn, Niels Christian Sørensen, eller blevet advaret, om at han stod overfor en bortvisning. - Aldrig, siger Niels Christian Sørensen. Skoleleder Jens Spephansen mener imidlertid ikke, at bortvisningen strider imod reglerne. - Indtil videre mener jeg, at reglerne er overholdt. Forældrene var orienteret, inden bortvisningen blev effektueret. Og vi har gentagne gange pointeret overfor eleverne, at det ikke er ligegyldigt, hvordan de gebærder sig ude i byen, fortæller han, men erkender samtidig, at han ikke har givet Niels Christian Sørensen en advarsel, inden han blev sendt hjem. - Nej, og det skal han ikke have, sådan som jeg læser bekendtgørelsen, siger Jens Stephansen. Børne- og kulturchef i Pandrup Kommune, Michael Stilling, vil ikke tage stilling til, om der er sket en overtrædelse af reglerne. - Jeg ved ikke, om bekendtgørelsen er fulgt, men jeg vil orientere mig hos skoleinspektør Jens Stephansen. Økonomiudvalget i Pandrup behandler i dag en redegørelse fra skolens ledelse og forældrenes brev. På forhånd er borgmester Flemming Jansen (V) klar i sin holdning. - Hvis jeg skal bestemme, så bakker vi skolen op i, at det er upassende, at skoleelever har ølflasker i det offentlige rum, siger han.