Frederikshavn

Bortvist efter rod i regnskabet

Brugsuddeler Torben Brobak, SuperBrugsen i Byrum, er med øjeblikkelig virkning bortvist fra butikken på grund af økonomiske uregelmæssigheder.

Det oplyser formanden for SuperBrugsens bestyrelse, Lisbeth Waaentz. - De foreløbig oplysninger tyder på, at der er tale om et beløb på 200.000 kroner. Torben Brobak har erkendt forholdet, og der er truffet aftale om tilbagebetaling af beløbet, men bestyrelsen har endnu ikke besluttet, om forholdet skal anmeldes til politiet. Lisbeth Waaentz har, i samarbejde med den øvrige bestyrelse, valgt ikke at kommentere sagen nærmere på nuværende tidspunkt, men vil give en uddybende orientering på generalforsamlingen, der er flyttet til 7. april.