Aalborg

Boulevarden spærret frem til midt november

Til gengæld er der både granit, lindetræer og bænke stillet i udsigt

AALBORG:Der kommer til at gå syv måneder, før alt igen bliver godt og helst bedre end før. Anlægsarbejdet på Boulevarden indledtes i marts, og frem til midten af november vil gaden være afspærret etapevis. Fortovene bliver bredere og kørebanerne smallere. Der lægges granit på både fortove og kørespor, som man kender det fra Østerågade og den nordlige del af Boulevarden. Der kommer ny gadebelysning, ligesom der plantes grupper af lindetræer og opstilles enkelte bænke. Indtil da vil Boulevarden i hele periode være spærret for gennemkørende trafik, og på visse tidspunkter vil det heller ikke være muligt at køre frem til den enkelte butik eller ejendom. Trafikomlægningen er opdelt i to faser. Fase 1: 7. marts til ca. 1. maj: Strækningen fra Danmarksgade til John F. Kennedys Plads vil væres spærret for gennemkørende trafik. Krydset ved Vingårdsgade vil være lukket i en del af perioden. Fase 2:1. maj til ca. 15. oktober:Hele strækningen fra Vingårdsgade til John F. Kennedys Plads vil være spærret for gennemkørende trafik. Krydset ved Vingårdsgade vil være lukket i en del af perioden. Et af krydsene Boulevarden - Vingårdsgade eller Boulevarden - Danmarksgade vil være åbent for krydsende trafik e hele anlægsperioden. Trafikken til området vil i hele anlægsperioden kunne ske fra vest ad Vingårdsgade, Jernbanegade, Sankelmarksgade, Danmarksgade og Christiansgade samt fra øst ad Rantzausgade, Christiansgade, Danmarksgade og Brandstrupsgade.