Sæby

Bowling-udbryder i Sæby har fået succes

Sæby Familie- & Firmabowling fordobler antallet af Sjov Tirsdag-arrangementer

SÆBY:Udbryderen af Sæby Firma Bowling, Sæby Familie- & Firmabowling, har fået succes. Den unge klub kan glæde sig over opbakning af både de unge og de mere voksne. Ikke mindst klubbens Sjov Tirsdag -arrangementer har noteres succes - og det i så høj grad, at der i det nye år bliver to af den slags arrangementer om måneden - for de 12-18-årige. Årets sidste Sjov Fredag-arrangement i Sæby Bowlingcenter havde således 77 deltagere. De unge havde en meget hyggelig aften. - Vi mærker helt klart en stigende interesse for deltagelse i arrangementer af denne art. Derfor har vil besluttet i det nye år at holde to Sjov Fredag-aftener om måneden, fortæller Hasse Christensen fra Sæby Familie- & Firmabowling. -Det er planen at afvikle arrangementet otte gange henover foråret - og det med en sand gaveregn den sidste gang -tirsdag den 26. april, hvor der blandt alle indkomne scorekort vil blive trukket lod om flotte præmier, bl.a. dvd-maskiner, dvd-film og cd'ere med mere. Ud over bowling byder Sjov Tirsdag-arrangementerne på forskellig underholdning, bl.a. musik, slik og sodavand. For at motivere de unge til til at deltage i Sjov Tirsdag tilbyder Sæby Familie- & Firmabowling bl.a. alle deltagere og klubbens øvrige medlemmer mulighed for træning hver mandag under kyndig instruktørvejledning. I det nye år har klubben desuden besluttet at afvikle et grundkursus i bowling. Det løber af stablen over hele otte timer lørdag den 22. januar. Her kan deltagerne lære bowlingsportens finesser. Sæby Familie- & Firmabowling har i øvrigt tilbud til alle uanset alder. Således afvikles der bl.a. en løbende holdturnering, mens seniorafdelingen mødes hver tirsdag i et par eftermiddagstimer til motions-bowling. Klubben har således afdelinger for turnerings-bowling, bowling for sjov, senior-bowling og Sjov Tirsdag.