Bowlinghal bliver

Hotelejer prøver at gardere sig

EMNER 1. marts 2003 07:00

HALS: Selv om teknisk udvalg i næste uge står for at skulle behandle en sag, der tilsyneladende drejer sig om et ønske om at få skiftet den nuværende bowlinghal ved Hals Hotel ud med en ny dagligvarebutik, så er dette faktisk ikke tilfældet. Det fastslår ejeren af Hals Hotel, Finn Jensen, der over for NORDJYSKE Stiftstidende understreger, at bowlinghallen ikke står foran en lukning. - Det er der overhovedet ingen planer om, siger han. Heller ikke den nævnte dagligvarebutik har meget mere end ordene i udvalgets dagsorden på sig, garanterer Finn Jensen. - Vi har ingen forhandlinger om noget som helst i gang, fastslår han. Når teknisk udvalg alligevel skal behandle en sag, hvor der i dagsordenteksten står at læse, at udvalget skal tage "stilling til, om centerområdet i Hals skal udvides, således at der kan etableres en dagligvarebutik på cirka 500 kvadratmeter i den eksisterende bowlinghal", så dækker det ifølge Finn Jensen over noget helt andet. Han forklarer således, at det for ham udelukkende gælder om at få en principgodkendelse af projektet, så han er klar med plads, hvis fremtiden skulle byde på mulighed for at igangsætte nye tiltag. - Det er ren spekulation. Jeg prøver bare at få del af den kvote, der i Hals Kommune er tilbage, så jeg har erhversretten over det areal, der ligger ved hotellet - hvis nu jeg i fremtiden skulle få en idé om at gøre et eller andet, forklarer Finn Jensen. Den kommunale forvaltning er forud for næste uges møde i teknisk udvalg ikke umiddelbart lun på Finn Jensens idé om at få Hals' centerområde udvidet. Det skyldes, at der i så fald skal gennemføres en ændring af Bymodel Hals, ligesom der også skal udarbejdes en ny lokalplan for området. Forvaltningen opfordrer derfor udvalget til at fastholde det nuværende centerområde i Hals.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...