Boykot af dansk kontrol

Dansk Fisk opfordrer til import uden om danske havne efter tidobling af kontrolpriser

AALBORG: Brancheorganisationen Dansk Fisk opfordrer sine medlemmer til at importere råvarer fra tredjelande ind i EU via udenlandsk havn. Den danske fødevarekontrol er op til ti gange så dyr som den hollandske eller tyske. Det er regninger fra Fødevaredirektoratets laboratorium i Ringsted, som har fået foreningen på barrikaderne. Nogle af medlemsvirksomhederne har fornylig fået regninger på 29.000 kr., helt op til 150.000 kr. for analyser, som skulle afsløre evt. rester af det antibiotiske stof nitrofuran i bl.a. krebs og krebsehaler fra Fjernøsten. - Det er forvaltningsretligt helt uholdbart, at vi ikke forinden er blevet informeret om en tidobling af priserne, fastslog formanden for Dansk Fisk, direktør Jens Thellefsen, Hanstholm, på generalforsamlingen i Aalborg i går. Han påpegede, at Fødevaredirektoratet tværtimod indtil maj havde erklæret, at man ville være konkurrencedygrig. - Vi har naturtligvis reageret skarpt, og det er arrogant, at direktoratet i sidste uge svarede, at man ikke fandt anledning til at informere virksomhederne eller kalde regningerne tilbage. Jens Thellefsen forlangte af fødevareminister Mariann Fischer Boel (V), at det sker, og at prisen normaliseres. - Indtil det sker, må vi opfordre til import via udenlandsk havn. Men vi skal have genoprettet tilliden. Som en af verdens største importørnationer - 15.000 partier sidste år - er der behov for, at varestrømmen flyder jævnt og hurtigt, og at kontrollen er konkurrencedygtig. De danske havne er en del af den infrastruktur, der skal fungere, hvis det fortsat skal kunne betale sig at placere erhvervsaktivitet i Danmark, erklærede han. Han understregede i øvrigt branchens stærke ønske om fri import af fiskeprodukter. Tolden er i snit på 12 pct. eller tre-fire gange højere end for andre industrivarer. Foreningen har vundet en enkelt mærkesag. EU-Kommissionen har frafaldet sit millionstore toldkrav mod Chrisfish, Hanstholm, som i god tro købte norske laks, der viste sig at være russiske. - Men vi har trods appeller til Told & Skat og Kommissionens generaldirektør stadig ingen garanti for at sagen ikke kan gentage sig, påpegede han.