BR ¿ det sker

I DAG 10-16 Bratskov: Lizzie Kristensen udstiller malerier. 14 Halvrimmen Forsamlingshus: Johnny Nielsen holder reception i anledning af overtagelse af Halvrimmen Tømrer og Snedkerforretning. 14 Mølleparkcentret, Brovst: Inger Lauritzen, Lønstrup, synger, fortæller og spiller om livet ved Vesterhavet, blandt fiskere og redningsfolk. Arr.: Det Private Omsorgsarbejde. 14.30 Tranum Skole: Generalforsamling i Lerup-Tranum Pensionistforening med efterfølgende banko og kaffe. 17 Yellow Hotel, Øland: Hoteldirektør Kim Frost Nielsen viser alle interesserede rundt og fortæller om det nye hotel. 18-20 Lerup Kirke: Forårstur gennem Fosdalen. Arr.: Skov- og Naturstyrelsen.