Frederikshavn

Bræmme-syn

FREDERIKSHAVN:Bræmmer langs åløb har sat landmænds og politikeres sind i bevægelse - ofte dog helt modsatrettet. Men når Frederikshavn Kommune nu sætter særligt miljøfokus på tilsynet med bræmmer, så er udgangspunktet det, at man gerne vil skabe en saglig debat uden de store armbevægelser. - Vi vil tilsyn i dialog. Det er vigtigt at slå fast. Opgaven er at sikre at natur og landbrug kan fungere sammen - og ikke på trods, siger formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen.