EMNER

Bræmmer langs vandløb og søer

Ifølge vandløbsloven skal der være en bræmme på mindst to meter langs søer og vandløb, der skærmer mod dyrkning, jordbehandling, plantning og terrænændring.

Formålet med bræmmerne er at beskytte vandløb og søer mod udskridning, erosion, evnen til at lede vand, mindske behovet for opgravning, sikrer gode gyde- og leveforhold for dyrelivet og flere andre ting. På www.rebild.dk under teknik & miljø/vandløb/bræmmer, findes en liste over, hvilke søer og vandløb i kommunen, der er omfattet af reglerne om bræmmer.