Bræmmeregler er ikke i vejen

Planteavl 14. maj 2012 06:00

NORDJYLLAND: Den nye lovning om op til 10 meter dyrkningsfrie randzoner langs alle vandløb og søer over 100 kvadratmeter vil ikke få nogen direkte betydning for lodsejernes eventuelle planer om at plante træer langs åer. - Lovgivningen om dyrkningsfrie randzoner vil intet have med sådanne projekter at gøre, fastslår specialkonsulent Kim Holm Boesen, Fødevareministeriet. Eneste undtagelse vil være, hvis der er tale om egentlige dyrkningsprojekter med flerårige energiafgrøder som f.eks. energipil. I en sådan situation vil energipilen være sidestillet med andre landbrugsafgrøder, hvor reglen om op til 10 meter dyrkningsfrie randzoner skal overholdes. Andre former for lovgivning har dog indflydelse på eventuelle planer om udplantning af træer. Der er f.eks. naturbeskyttelseslovgivningen, der nogle steder taler om beskyttelseslinjer på 150 meter langs vandløb og ved søer over tre hektar. Endvidere kan planloven få betydning. Her kan Miljøministeriet og kommunerne nogle steder fastslå, at der ikke må være træer, og det modsatte kan også være tilfældet. Lov kan komme i betragtning Planloven kan også komme ind i billedet, når kommunerne som opfølgning på de vandplaner, som staten i vinter lagde frem, skal lave egentlige handleplaner. Endelig kan også vandløbsregulativer have en indvirkning, idet regulativerne i nogle tilfælde siger noget om, hvilken beplantning der må være ved bestemte vandløb.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...