Lokalpolitik

Brænder for at lave ungdomspolitik

Ungdomsskoleinspektør tovholdet for det videre arbejde

PANDRUP:Nu er der for alvor blevet taget fat på udarbejdelsen af en ungdomspolitik for Pandrup Kommune. Tirsdag aften samledes repræsentanter fra byråd, foreninger, SSP, Natteravnene, skolebestyrelser med flere på Pandrup Rådhus for at drøfte det videre samarbejde om en politik til gavn for unge. Forrmålet med mødet var især at drøfte, hvordan det videre forløb skal være, men der kom også mange gode ideer på banen om selve indholdet, og det er glædeligt, at så mange brænder for ideen om at udarbejde ungdomspolitikken, mener formanden for børne- og kulturudvalget, Henrik C. Pedersen (V). Det blev blandt andet nævnt, at der skal ses på såkaldte "uheldige elementer", at kvaliteten af de eksisterende tilbud skal vurderes, og at det skal være klart, hvor man vil hen med en ungdomspolitik. Som tovholder blev ungdomsskoleinspektør Tommy Duun Mogensen valgt, og han skal stå i spidsen for en arbejdsgruppe bestående af Flemming Dahl Jensen (Natteravnene), skolebestyrelsesformand Frank Østergaard (Jetsmark Centralskole), Monika Tetens (Folkeoplysningsudvalget) og Trine Bjerg (Børne- og kulturudvalget). Ungdomspolitikken skal være færdig i efteråret 2004 og træde i kraft fra januar 2005, og undervejs skal de unge naturligvis tages med på råd. - Det er vigtigt, at der er god tid til at få lavet arbejdet ordentligt, siger Henrik C. Pedersen.