Naturkatastrofer

Brændsel til stoker

Stoker-folket er på konstant jagt efter oversete brændsler

M an kan i princippet fyre med hvadsomhelst i et stoker-fyr, hvis blot brændslet er tilpas findelt - visse anlæg kræver dog tilpasning til visse brændsler. Det mest almindelige fast-brændsel er træpiller og koks, men også flis, korn, olivensten og så videre er blevet almindeligt. Ja, stoker-folket er på konstant jagt efter nye og hidtil oversete brændsler, når de allerede kendte bliver for dyre. Brændslerne klassificeres enten efter brændværdi i kilowatt - eller mere jordnært: Antal kilo man skal brænde af for at erstatte en liter olie. Teoretisk erstatter 2 kilo gode træpiller således 1 liter olie. Men i praksis udnytter et moderne oliefyr olien tæt på 100 pct., medens kun de allerbedste stokerfyr når op på 90 pct. - 50-60 pct. er ikke ualmindeligt. Altså skal man ofte bruge 3 kilo piller for at matche 1 liter olie. Og træpiller kan indeholde mere eller mindre vand, bark, urenheder og bindemiddel, så man i den virkelige verden bruger måske 4 kilo piller for hver liter olie. Claus Lorenzen har afprøvet alle de brændsler han er stødt på - følgende er et uvidenskabeligt koncentrat af hans erfaringer. Flis Findelt træflis er et glimrende brændstof til stokerfyr. Det brænder godt, villigt og ensartet. Men der er kæmpe forskel på brændværdien og askemængde, om der er tale om hådt træ eller nåletræ, om det er rent træ eller 50 pct bark, nåle og urenheder - og om fugtindholdet højt eller lavt. Man skal altså undersøge kvaliteten og sammenholde den med prisen, før man bestiller en hel container med flis hjem. Og så skal man også lige overveje, hvor den skal tippes af ... Endelig skal man huske, at kun med en særlig omrøer kan stokeren håndtere flis - det samme gælder iøvrigt spåner og savsmuld. Flis er fir den prisbevidste - medgod plads under tag og et godt greb om skovlen. Træpiller Træpiller er det mest udbredte brændsel til stokerfyr, hvorfor anlæggene ofte født til at brænde piller og derfor virker optimalt og uden bøvl. Spåner og savsmuld fra industrien presses sammen under stort tryk, hvorved der opstår varme, og det får smulerne til at hænge sammen i piller. De er dejligt nemme og renlige og leveres typisk i sække. Træpiller brænder villigt, og den gode brændværdi gør, at en typisk lagertank kan rummer piller til en uges forbrug. Og da der heller ikke dannes ret meget aske, kan fyret altså passe sig selv en uges tid af gangen. Men træpiller er forholdsvis dyre, og hvis de er billige, er der en god chance for, at de indeholder bark, bindemiddel og urenheder - og at de iøvrigt ikke hånger ordentligt sammen, så det halve er smulder og støv (som ikke brænder optimalt, men ryger lige i askeskuffen eller op igennem skorstenen). Træpiller er guf, men du skal forlange deklaration af kvaliteten - eller nøjes med en enkelt sækfuld, så du selv kan teste, før du køber hjem til en hel vinters forbrug. Koks Koks er for de dovne - brændværdien er meget høj, og asken er næsten ikke-eksisterende. Stokeren skal justeres ind til dette energirige brændstof, men så kører den også i ugevis og med en meget ren forbrænding. Kun små koks kan bruges, og de skal ubetinget købes i sække, så påfyldning kan ske nogenlunde renligt. I løs vægt er der tale om topmålet af svineri, og iøvrigt skal koksene holdes fugtige for at bevare brændværdien. Set i det lys er sækken gratis. Koks er lidt snyd - sidste stop før påmontering af oliebrænder ... Korn Korn er et fornuftigt brændsel - dels fordi det vokser ude på marken og på den måde er en vedvarende energikilde, og den er CO2-neutral. Og dertil er korn billigt, renligt og nemt at håndtere. Afhængigt af sort og kvalitet (vækstbetingelser) svarer 2,5 kilo korn til 1 liter olie - med en kilopris på en krones penge er det en fin business. Vor smed siger, at det er let nok at få kornet til at brænde, men især byg giver en masse aske og slagger. Med hvede og især rug kan man jusere forbrændingen, så man helt undgår slagger og blot får en smule aske i skuffen. Korn er godt og billigt - for den snusfornuftige stoker-mand med gode forbindelser til landbruget ... Eksotisk brændsel Olivensten er noget bras - siger min smed. Der er nemlig ikke tale om hele sten, men derimod et granulat, som nærmest minder om Nescafe. - Det er svært at få til at brænde, og når det endelig brænder, flyver det rundt i kedlen, fordi det er så let - og det giver en ringe udnyttelse. Og når endelig det brænder fornuftigt, kan man begynde at grave de enorme mængder aske ud. Man kan sagtens holde varmen og få sved på panden - men det er af raseri ... Sten fra blommer, krisebær og så videre er bedre, fordi de er hele - men som regel også våde. Og så er der problemet med mus og rotter - foruden rester af frugtkød gemmer hver enkelt sten jo på en lille lækker "nød", som de små kræ gerne vil have tænderne i. Skaller fra kaffebønner kan presses til piller og er det rene krudt i en stoker. Men hele nabolaget stinker sødligt og vammelt, og for hver skovlfuld kaffepiller man fylder på, skal man fjerne to skovlfulde aske og slagger - næsten ...