EMNER

Braklægningsstøtte?

LEDER Skal dømte kriminelle have...

Som altid er sommeren højsæson for prøveballoner og fristile. Også justitsminister Lars Barfoed (K) har givet sig til lov til at tænke højt, og han er nået frem til, at det måske kunne være en idé at stille kriminelle en eller anden form for økonomisk bonus i udsigt, hvis de efter afsonet straf ikke bare lover at holde sig på dydens smalle sti, men reelt også formår at gøre det - altså en slags genstarthjælp eller måske i virkeligheden snarere en slags braklægningsstøtte, hvor man belønner dem, der ikke foretager sig noget. Ideen har Lars Barfoed fået efter en udflugt i London, hvor han har gransket en britisk ordning ved navn "Payment By Result", hvor der vanker kontant bonus til dem, der er i stand til at holde dømte kriminelle væk fra ny kriminalitet, og justitsministeren forestiller sig så ordningen udvidet til en bonus til den kriminelle selv. Som han siger: - Folk har jo brug for nogle gulerødder. Det kunne være, at den kriminelle og den instans, der arbejder for at modvirke tilbagefald til kriminalitet, kunne dele i porten, hvis eksempelvis en dømt for narkokriminalitet ikke falder i igen inden for et år. I stedet for kontanter kan Lars Barfoed forestille sig, at kriminelle får eftergivet noget af gælden. Ligefrem at belønne folk for at lade være med at fortsætte en kriminel løbebane kan godt umiddelbart virke besynderligt - for hvor bliver belønningen så af til dem, der altid formår at holde sig ude af fængslerne? - men kan det få i det mindste nogle ind på andre og bedre tanker og baner, kan ideen godt værd være at arbejde videre med. Politikerne er imidlertid nødt til at sikre sig, at pengene gives til tidligere kriminelle, der permanent holder sig væk fra ugerninger - ellers kan det risikere at udvikle sig til en belønningsordning, som man kan blive tilkendt den ene gang efter den anden som supplement til indtægter fra den kriminalitet, som man genoptager med jævne mellemrum.