EMNER

Branche presser på for at få lov til at vaccinere høns

KØBENHAVN:Danske fjerkræproducenter presser på, for at Danmark skal ændre strategi, så der fremover må vaccineres mod den meget smitsomme fjerkræsygdom Newcastle Disease. Et udbrud af den meget smitsomme sygdom sidste sommer kostede totalt set omkring 200 millioner kroner, og et så stort tab kunne have været undgået, hvis det havde været tilladt at vaccinere, mener producenterne. Derfor har de lavet en rapport og et konkret forslag med argumenter for at ændre strategi. Men der er endnu ikke leveret argumenter, der er gode nok som beslutningsgrundlag for at opgive vaccinationsfriheden, fastslår veterinærdirektør Preben Willeberg, Fødevaredirektoratet. - Det er meget vanskeligt at belyse, hvilke fordele der vil være ved at vaccinere. Og det skal være meget velbegrundet og gennemarbejdet, før fødevareministeren og EU-Kommissionen kan tage stilling til det, siger Preben Willeberg til Ritzau. Det er let at beskrive, hvad vaccination vil koste i udgifter til eksempelvis medicin og dyrlægebesøg. Derimod indebærer en beskrivelse af fordelene blandt andet, at det skal dokumenteres, hvor meget sjældnere sygdommen vil optræde. Der vil nemlig fortsat komme udbrud, selv om der vaccineres, og de skal bekæmpes som hidtil. Ifølge Preben Willeberg har nogle af de lande, der vaccinerer, haft flere udbrud af Newcastle Disease end det vaccinationsfri Danmark. På en generalforsamling i brancheorganisationen Dansk Erhvervsfjerkræ lovede han hjælp til at skabe et beslutningsgrundlag. Branchen slikker sårene oven på sidste års udbrud, og formanden for Dansk Erhvervsfjerkræ, gårdejer Martin Merrild, er lidt overrasket over de store krav, fødevaremyndighederne stiller til branchens egen dokumentation. - Hvis vi analyserer den situation, som vi var igennem sidste sommer, og som kostede 200 millioner kroner, så ville mange af de tab kunne være undgået, hvis vi havde haft vaccination. I branchen mener vi, at fordelene er langt større end ulemperne, siger Martin Merrild. Han vil nu lægge maksimalt pres på at få arbejdet lavet færdigt hurtigt. Han lægger ikke skjul på, at branchen venter utålmodigt. I EU er det kun Danmark, Sverige og Finland, der ikke vaccinerer mod Newcastle Disease, resten af landene har en vaccinationsstrategi. På generalforsamlingen kritiserede Martin Merrild også, at opdelingen af Fødevaredirektoratet i 11 selvstændige fødevareregioner gjorde det vanskeligere at bekæmpe Newcastle Disease. Ifølge brancheforeningen bør beredskabsplanen revideres, så sygdomsbekæmpelsen styres centralt for at sikre den bedst mulige udnyttelse af viden, erfaringer og ressourcer. Ifølge Martin Merrild var det blandt andet vanskeligt at flytte ressourcer fra en region til en anden, og branchen mener også, at der var store forskelle mellem regionernes håndtering af bekæmpelsen af den meget smitsomme fjerkræsygdom. Preben Willeberg mener, at kritikken rammer ved siden af, og at Danmark slap fint fra bekæmpelsen. Blandt andet har de danske fødevaremyndigheder fået ros for indsatsen fra EU-Kommissionen. Alene hos producenterne løb tabene i forbindelse med Newcastle Disease op i 96,8 millioner kroner, hvoraf EU betaler de 34 millioner kroner. Den største udgiftspost er erstatninger til 195 landmænd på 72 millioner kroner. Dertil kommer blandt andet mistede eksportindtægter. /ritzau/