Branchen: Trafik med i plan om fremtidens energi

København, tirsdag /ritzau/ Trafik og transport må med, når regeringen fremlægger sin langsigtede energistrategi, lyder det fra den danske energibranche. Regeringen bør inddrage trafik og transport i sin kommende plan for fremtidens energisystem, mener den danske energibranche. - Transportsektoren er kendetegnet ved en mangel på omstillingsevne. Man tordner derudad med de samme maskiner og med de samme brændstoffer. Hver gang der laves en ny plan eller ny lov, kan jeg acceptere, at de ikke skal gælde for Grønland og Færøerne, men det er svært at acceptere, at planerne ikke skal omfatte transportsektoren. Det må og skal ændres, sagde Elsams administrerende direktør, Peter Høstgaard-Jensen, tirsdag på en konference i København om energisituationen i internationalt perspektiv. Også direktør i brancheforeningen Dansk Energi, Hans Duus Jørgensen, opfordrede regeringen til at indtænke trafikområdet, når den fremlægger sin bebudede langsigtede energistrategi frem mod 2025. Strategien er foreløbig kun kendt som udkast. Regeringen har blandt andet varslet en handlingsplan for udbygningen af elnettet, der skal sikre effektiv konkurrence på energimarkederne og gøre det muligt at indpasse mere vindkraft fra de nye havvindmøller. Og det er helt nødvendige nye initiativer, men det er også nødvendigt at tænke trafik og transport ind i energihandlingsplanen for at gøre det muligt at leve op til klimamålene om at begrænse CO2-udslippet og for at bremse afhængigheden af bestemte energikilder, fremgik det af indlæggene på konferencen, der var arrangeret af Dansk Energi, Risø og World Energy Council Danmark. Peter Høstgaard-Jensen mener, at regeringen i det, der er sluppet ud om handlingsplanen, lægger op til en "uhørt" grad af afhængighed af naturgas. - Det er en forkert udvikling. Og det udsagn bliver ikke ændret, selv om Elsam på et tidspunkt bliver fusioneret med DONG, sagde Peter Høstgaard-Jensen, hvis selskab i dag for cirka 65 procents vedkommende kontrolleres af DONG og for 35 procents vedkommende af det statslige svenske energiselskab Vattenfall. Elsam-direktøren fremlagde en strategi, der i langt højere grad baserer sig på vindkraft end den, som Vattenfalls koncernchef, Lars G. Josefsson, fremlagde på konferencen. Selv om han mener, der er potentiale til meget mere vindkraft i Danmark, er det ikke kun vindkraft og vedvarende energi, der kan skabe et mere bæredygtigt energisystem, fremhævede Elsam-direktøren. - Man må ikke være ensporet i sit tankesæt og kun sige vindkraft og vedvarende energi. Det er vigtigt, at man er i stand til at have en fleksibilitet og bredde i energiproduktionen, der gør den robust også på længere sigt, sagde Peter Høstgaard-Jensen. Han er fortaler for et integreret energisystem med vindkraft, biomasse, affaldsforbrænding, kul, naturgas og olie. Det omfatter også transportsektoren, hvor Elsam har introduceret begrebet VEnzin for brændstof baseret på vedvarende energikilder, der kan mindske afhængigheden af olie. Ifølge Elsam-direktøren har de danske kraftværksselskaber Elsam og Energi E2, der begge er på vej ind i et stort dansk energiselskab sammen med DONG, en "innovationskraft", der kan konkurrere på det nordeuropæiske marked. Desuden ser han nye udviklingsmuligheder på nogle nicheområder, hvis den energipolitiske verden, energiproducenterne og dansk industri går sammen om en fælles vision. - Disse tre parter må og skal finde sammen om en fælles vision, så er der et virkeligt dansk udviklingspotentiale, der er enormt stort, og som kan følge i hælene på vindmølleindustrien, sagde Peter Høstgaard-Jensen. /ritzau/