Brand i container

AALBORG: Selv om skidtet skal brændes af, var det lidt for tidligt, da der onsdag opstod brand i en container på genbrugspladsen ved Over Kæret i Aalborg. Tilfældigvis havde Beredskabscenter Aalborg en mand på pladsen for at aflevere affald, og han kunne melde tilbage til brandstationen, at det røg kraftigt fra en container. Et par kolleger fra brandstationen rykkede ud og fik åbnet containeren, der presser brændbart affald sammen med et stempel. De synlige flammer blev slukket, hvorefter containeren blev tømt for indhold, og slutteligt blev det lagt til side en dynge og dækket med et lag skum. Det er uvist, hvordan branden er opstået.term