EMNER

Brand i halmfyr

Gandrup: Brandfolk fra Beredskabscenter Aalborg rykkede tirsdag aften kort efter kl. 19 ud til en brand på en ejendom på Hjortrimmenvej 3 ved Gandrup. Der var gået ild i et halmfyr, men ilden var stort set slukket, da brandvæsenet nåede frem. Derfor kunne brandfolkene nøjes med efterslukning, og strømmen på ejendommen skulle reetableres.