EMNER

Brand i kornsilo i Øster Hurup

650 tons rug til brødproduktion muligvis totalt ødelagt

Den brandskade kornsilo dagen derpå. Foto: Ejlif Rasmussen

Den brandskade kornsilo dagen derpå. Foto: Ejlif Rasmussen

I forbindelse med tørring af rug solgt på kontrakt til rugbrødsproduktion udbrød der torsdag sidst på dagen brand i en kornsilo på en gård på Rønningen vest for Øster Hurup. Det tog efterfølgende brandfolk samt tre rekvirerede lastbiler 12 timer at få slukket ilden og få flyttet de omkring 650 tons rug ud af siloen og placeret andre steder, blandt andet på betongulvet i et maskinhus. Ifølge fagfolk er det meget tvivlsomt, om den mindst beskadigede del af rugen som en nødløsning nu kan bruges som foder til husdyr. Omfanget af skaderne på den omkring 14 meter høje kornsiloen af jern skal fagfolk nu vurdere nærmere. Ifølge gårdejeren var dele af den ene side af siloen rødglødende under branden.