Redningsvæsen

Brand nummer 100

ALS/ØSTER HURUP: Der var ikke tid til champagne, selv om det var et jubilæum, brandmandskabet fra Als rykkede ud til fredag ved 13-tiden. Der var tale om en skorstensbrand på Kongensvej i Øster Hurup, og det var udrykning nummer 100 siden hjælpebrandstationen blev oprettet. Nogle få timer senere ved 18.30-tiden rykkede mandskabet ud igen. Det var igen en skorstensbrand. Denne gang på Fruerlundsvej. Skorstensfejer tilkaldt Ved den første brand rykkede fire mand med brandsprøjten til undsætning. I første omgang sørgede man for at skorstenen blev kølet ned, men på grund af skorstenens konstruktion måtte der hentes assistance hos en lokal skorstensfejer for at få alt skidtet fjernet. Det viste sig da også, at der var næsten en trillebørfuld aske og sod i skorstenen, oplyser brandmand Per Weien Laursen. Velfortjent weekend Det var samme fire vagthavende brandmænd, der først på aftenen kørte til Fruerlundsvej. Dette job blev imidlertid hurtigt klaret, og mandskabet kunne holde en velfortjent weekend. De to udrykninger var i øvrigt de første efter årsskiftet.