Redningsvæsen

Brand- og beredskabsfolk tæmmede slanger

SÆBY:Rigtige brandmænd og beredskabsfolk er ikke i tvivl om, hvordan man holder på en brandslange. Helt anderledes ser det ud, hvis det er en rigtig levende slange. Hvordan holder man på sådan en, og hvad gør man egentlig, hvis man under en indsats møder f.eks. en fire meter lang Pytonslange? Farlige dyr Når Falcks brandfolk og Det frivillige Beredskab i Sæby Kommune rykker ud til forskellige opgaver, sker det ind imellem, at der også er dyr involveret. Det volder normalt ikke de store problemer, når det gælder køer, heste, grise eller måske kun hunde og katte. Efterhånden er det imidlertid blev ret populært, at en del også holder mere eksotiske og også farlige dyr i deres private hjem, og dem kan det hurtigt blive et virkelig problem at takle på den rigtig måde. Derfor havde Falck og Det frivillige Beredskab ved den sidste månedlige mødeaften inviteret deres mandskab fra Sæby, Dybvad og Østervrå til en lidt anderledes aften med besøg af slangeekspert Peter Løve fra firmaet Slangetæmmer i Aars. Peter Løve havde medbragt tre forskellige slanger til aftenens arrangement, og dem blev der rig lejlighed til at kigge og mærke på i aftenens løb. Slangens natur Peter Løve indledte aftenen med at fortælle lidt om slangers natur og levevis, hvilke regler der gælder for at holde eksotiske dyr samt en del andre gode oplysninger. Efterfølgende blev der lejlighed til at stille spørgsmål. Flere af de tilstedeværende var bl.a. meget interesserede i, hvordan slanger reagerer på ild og røg. Til det kunne Peter Løve bl.a. svare, at normalt er slanger meget bange for mennesker, men han kunne naturligvis ikke udelukke, at en slange kan føle sig stresset i forskellige situationer, og det kan muligvis påvirke dens normale adfærd. Derfor frarådede han redningsfolkene i at forsøge at fange dyrene, men tilbød derimod sin assistance, da man som ukyndig aldrig kan vide, hvilket dyr der er tale om. Røre Efter foredraget blev der lejlighed til - for dem der havde lyst - at røre ved eller løfte de medbragte slanger. I første omgang en lille lynhurtig mexicansk Mælkesnog på ca. 75 cm, som de flest godt ville føle på. Samtidig kunne de konstaterer, at slanger slet ikke er spor ubehagelige at røre ved, men derimod tørre, glatte og lidt kølige. Herefter var det en 4 kg tung albino Tiger Pytonslange, som de fleste rørte ved og en del prøvede også at holde den afslappede slange. Til slut var det den store prøvelse, da en ca. 3,5 meter lang og 22 kg tung Tiger Pytonslange blev taget frem fra sin transportkasse. Overvindelse Langt de fleste af aftenens deltagere prøve at holde den store kvælerslange. For flere var det en meget stor overvindelse at prøve, men også en rigtig god oplevelse. Alligevel var det også en dejlig sikker fornemmelse, at kunne lade Peter Løve tage slangen, når den begyndte at blive lidt for livlig. En vellykket aften, som gav brand- og beredskabsfolkene indsigt i et område, som de måske kan risikerer at møde næste gang de rykker ud. På internetadressen slangetaemmer.dk kan man læse mere om Peter Løve og hans slanger. ÅB