Redningsvæsen

Brand skræmte festivalgæster

NIBE: Tyk, sort røg steg onsdag op fra en nybygning på virksomheden IPA, der ligger for foden af Nibe Festivalens område nogle hundrede meter fra Skalskoven. Røg drev fra Industrivej ind over dele af området, og forbipasserende på omfartsvejen gennem Nibe og festivalgæster var blandt dem, der frygtede, at branden havde fat i den lille fede. Tagdækkere på IPAs nybygning opdagede ikke, at der var gået ild i en palle med 100 kvadratmeter tagpap. Den tekniske direktør for virksomheden bemærkede i følge Nibe Redningsberedskab tilfældigt, at der var noget galt, og slog alarm på 112. Tre slukningskøretøjer og 10 mand nåede hurtigt frem, registrerede, at der var en del sprængfarligt såkaldt f-gas på taget i store mængder, og satte en stige til sidebygningen, så røgdykkere kunne arbejde sig frem til brandstedet i ly for eventuelle eksplosioner. Branden kom hurtigt under kontrol, efterslukningen tog et par timer, og brandfolkene måtte fjerne 40 kvaratmeter tagflade. - Kun heldige omstændheder forhindrede en større brand, siger indsatsleder Leo Frederiksen. vedsted