Redningsvæsen

Brandår på hidtil laveste blus

Antallet af udrykninger er faldet med 20 procent, og er nu det laveste i mange årtier

AARS:For andet år i træk står de frivillige brandmænd i Aars og beredskabschef Elo Sørensen til stor ros for at bestille mindre. Den manglende flid er nemlig et lykkeligt udtryk for, at der også i år har været markant færre brande og uheld med farlige stoffer at rykke ud til. I forhold til sidste år er faldet på cirka 20 procent indenfor kommunegrænserne. Antallet af udrykninger i Aars havnede i år på 44 mod sidste års 55, og er dermed det laveste i så mange årtier, som Elo Sørensen har kunnet spore tilbage. Desværre er det ikke noget utvetydigt udtryk for, at folk er blevet bedre til at passe på stearinlysene i juledekorationerne eller for generelt større brandsikkerhed på virksomhederne. - Der er nok et vist mål af tilfældigheder i det, erkender Elo Sørensen. Som dog samtidig tilføjer, at der er dele af statistikken, der peger på, at sikkerheden er øget på nogle områder. - Det er ikke mange år siden, at vi hvert år havde to-tre gårde, der brændte ned til grunden. Det har vi ikke mere. I år har vi kun to gange været kaldt til brande i landbrugsbygninger, og det var endda mindre brande. Det skyldes utvivlsomt at mange af de gamle bygninger - og dermed installationer - efterhånden er skiftet ud med nybygninger, vurderer han. Antallet af markbrande er også halveret i forhold til de seks i 2003. Det har en naturlig årsag. Det regnede stort set hele sommeren. - Men samtidig betyder det noget, at mange af de gamle høstmaskiner er skiftet ud med nye, påpeger Elo Sørensen. Også de om- og udbyggede ældrecentre har fået en positiv indflydelse på statistikken. Ikke fordi ældrecentrene har været travle arnesteder for brande gennem årene, men de gamle alarmanlæg havde det med at gå af og udløse utilsigtet travlhed blandt de frivillige brandfolk. Sidste år var det 15. I år er de blinde alarmer faldet til syv. - Det skyldes helt givet de moderne alarmsystemer, understreger Elo Sørensen. Brandfolkene har dog også to gang i år været på plejehjem for alvor. Det skyldtes både på Ulstruplund og på Østermarken mindre brande forårsaget af stearinlys. Tre gange har alarmen lydt i erhvervsvirksomheder (seks gange sidste år), fem gange er flammerne stået op fra biler (5), fire (3) fra skorstene og seks (4) gange har beredskabet været ude ved mindre uheld med farlige stoffer. - Dertil kommer en enkelt falsk anmeldelse, fortæller Elo Sørensen, der med i faldet endda har indregnet to nye udrykningstyper, som beredskabet først har fået som arbejdsopgaver i år, nemlig udrykning til færdselsuheld. Den mest markante stigning har fundet sted i private boliger. I 2003 stillede brandfolkene kun to gange med en talstærk brandslukningsenehed til en brand på en privatadresse. Det er sket seks gang i år. Det er også her de mest omfattende brande har fundet sted. To af husene blev så beskadigede, at de siden er blevet rykket ned og en enkelt person måtte undervejs en tur på sygehuset for at blive tjekket for røgskader. De 15 brandfolk slap selv lykkeligt fra årets hændelser. - Jeg tror, ikke folkene i år har fået en eneste rift.