EMNER

Brandårsag ikke fundet

} UOPKLARET: Den første teori gik på, at branden skyldtes kortslutning i de elektriske installationer. Men en elspecialist fra Brandteknologisk Institut har ikke kunnet finde årsagen til branden på en tidligere landbrugsejendom på Flegumvej 32 ved Skovsgård, hvor stalden nedbrændte mandag 10. januar. De to øvrige længer, stuehuset og laden, blev reddet. Der er konstateret tegn på ild under loftet i fyrrummet, og branden kan være begyndt der, men det er ikke lykkedes at fastslå en egentlig brandårsag, oplyser landpolitiassistent Torben Madsen, Brovst.