Brandbjergpris for flygtningeengagement

Elsebeth Gerner Nielsen modtager Brandbjergprisen 2007

Elsebeth Gerner Nielsen modtager Brandbjergprisen 2007

{ Ved stormødet 15. september uddeler Borgere for et anstændigt Danmark Brandbjergprisen til medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre Elsebeth Gerner Nielsen. Prisen gives som en påskønnelse for hendes varme engagement i flygtninge- og asylspørgsmål og den store indsats, hun har gjort i Folketingets Udlændingeudvalg. Ikke mindst i årene efter 2001, hvor VKO-flertallet ikke blot gennemførte en række stramninger af Udlændingeloven, men også tillod en administration af loven, som gjorde det praktisk taget umuligt at opnå asyl eller familiesammenføring i Danmark. Gang på gang har Elsebeth Gerner Nielsen påpeget urimeligheder og uretfærdigheder i myndighedernes behandling af asylansøgere. Mange tunge og sørgelige enkeltsager er i årenes løb landet på hendes bord, indtil hun sidste år trådte tilbage som medlem af Udlændingeudvalget. Brandbjergprisen blev indstiftet september 2006 samtidig med stiftelsen af netværket Borgere for et anstændigt Danmark. Den første, der modtog Brandbjergprisen var børnepsykiater Bente Rich, der ihærdigt har arbejdet for at åbne danskernes øjne for asylcentrenes nedbrydende virkning på mennesker. Ikke mindst for de internerede børn bliver længere tids ophold en menneskelig katastrofe, der stjæler både barndom og fremtid. Hun er kendt i en større offentlighed for sin medvirken i to TV2-dokumentarudsendelser om børn i asylcentre og om udviste børn.