EMNER

Brande i 2002

2002 bød på 69 brandalarmer i Hobro Kommune. De fordeler sig på følgende opgaver: 3 bygningsbrande. 21 småbrande i bl.a. udhuse, containere og lignende. 10 bilbrande. 8 skorstensbrande. 3 naturbrande. 6 forureningsopgaver. 2 falske alarmer. 16 blinde alarmer.