EMNER

Branden på Scandinavian star 8. april 1990

157 passager og to besætningsmedlemmer døde, da skibet Scandinavian Star natten til 8. april 1990 brød i brand på vej fra Oslo til Frederikshavn. Skibet havde kun sejlet på ruten i fire dage, og det meste af mandskabet var påmønstret en uge før katastrofen. Mandskabet bestod fortrinsvis af portugisere og filippinere og efterfølgende var der skarp kritik af, at de ikke kunne vejlede passagerne. Mandskabet kendte ikke deres pladser ved brand. En brandøvelse var først fastlagt til ugen efter katastrofen. Sikkerhedsudstyret ombord var ikke i orden, hvilket rederne Ole B. Hansen og Henrik Johansen i 1993 blev dømt seks måneders hæfte hver for, sammen med kaptajn Hugo Larsen . En 37-årig dansker blev udpeget som den ansvarlige for branden. Han døde selv, og det er aldrig blevet opklaret, om han virkelig gjorde det. Katastrofen på Scandinavian Star førte senere til, at blandt andet passagerlister skulle laves udførligt, så det var muligt at danne sig et overblik over, hvem og hvor mange, der var ombord. Siden katastrofen har efterladte og overlevende kæmpet for at få genoptaget sagen, og nu ser det ud til at lykkes. Nye oplysninger om blandt andet ejerforholdene ligger i dag hos Frederiksberg Politi, som skal komme med en indstilling til statsadvokaten. Det handler blandt andet om, at Henrik Johansen ikke ejede skibet, som istedet tilhørte det amerikanske selskab Sea Escape. Sea Escape har igennem årene oplevet adskillige mystiske brande og forlis, som har indbragt millioner af kroner i forsikringspræmier.